Sabtu, 21 Disember 2019

Jarimu jariku. Jariku jarimu. 9454


Rahsia yang tersirat di sebalik jari-jemari kita.
Written By  Ogos 20, 2018
Jari tangan ialah bahagian anggota tubuh badan yang keluar dari tangan. Setiap manusia normal mempunyai lima jari tangan. iaitu ibu jari ,jari telunjuk ,jari tengah , jari manis dan jari kelinking.Jari terdiri dari beberapa ruas tulang yang diselimuti oleh daging atau otot, tidak hanya manusia saja yang memiliki jari, sebagian besar haiwan juga memiliki tetapi jumlahnya tidak pasti.

Apakah kita pernah terfikr mengapa kelima-lima jari kita tidak memiliki ketinggian yang sama dan mempunyai ukuran berbeza. Ternyata perbezaan dari segi ketinggian dan ukuran kelima-lima jari manusia sebenarnya membawa maksud yang tersirat sepertimana yang tertera di bawah :

1 : Jari kelingking 
 Jari kelingking merupakan jari yang memiliki ukuran paling kecil namun memiliki ketinggian lebih dari ibu jari. Jari kelingking ini merupakan simbol dari zaman Nabi Adam ,mengapa demikian ? Nabi Adam merupakan nabi yang pertama dan jika dikaji lagi setiap tulisan Al-Qur’an selalu diawali dari arah kanan sehingga jari tangan kanan manusia merupakan simbol dari lafad Allah, sehingga huruf alif yang mengawali ejaan nama Allah berada pada jari kelingking yang merupakan simbol dari permulaan yaitu simbol dari zaman Nabi Adam.

 2 : Jari manis 
 Ada rahsia urutan tinggi jari menurut islam pada jari manis. Jari yang memiliki ketinggian lebih dari jari kelingking dan jari manis ini merupakan simbol dari zaman Nabi Idris. Mengapa demikian? zaman Nabi Idris memiliki tingkat kemajuan peradaban yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan zaman Nabi Adam.


3 : Jari tengah 
 Jari tengah merupakan simbol dari zaman Nabi Nuh dan jari ini merupakan jari tertinggi dari jari lainnya yang menandakan bahwa pada pada zaman itu merupakan zaman puncak peradaban. Pada zaman itu, manusia memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi namun semua itu tidak dibarengi dengan keimanan mereka kepada Allah. Maka Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir bandang dan menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya yang ikut dalam perahunya. Inilah salah satu rahsia urutan tinggi jari menurut menurut Islam.

4 : Jari telunjuk 
 Jari telunjuk merupakan jari yang memiliki ketinggian yang hampir sama dengan jari manis dan lebih pendek dari jari tengah. Jari telunjuk ini melambangkan kehidupan pada zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman ini manusia mengalami penurunan peradaban hal ini dapat dilihat dengan pemikiran, kemakmuran, dan ukuran manusia yang semakin menyusut. Jari telunjuk biasa digunakan untuk melambangkan angka 1 sehingga jari ini melambangkan Nabi Ibrahim yang merupakan bapak dari semua Nabi.

Katakanlah:'sesungguhnya Aku telah ditunjuki kepada Tuhanku kepada jalan yang lurus (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus...(QS. Al An'am: 161)

5 : Ibu jari 
 Ibu jari merupakan jari terpendek berbanding dengan jari lainnya sehingga jari ini melambangkan kehidupan zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad merupakan zaman sisa-sisa peradaban sehingga pada zaman ini manusia tidak bisa menyaingi peradaban zaman sebelumnya baik dari segi teknologi dan kemakmuran. Namun pada zaman ini merupakan zaman diturunkannya Al-Qur’an sebagai pedoman hidup setiap manusia.

"Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)"(QS. Al Waqi'ah: 62)

Kesimpulan artikel di atas, marilah kita sayangi anggota tubuh badan kita sendiri dengan berbuat adil kepada anggota tubuh badan sendiri dengan perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Segeralah berhenti berbuat zalim kepada diri sendiri, menyiksa diri sendiri yang akan mengakibatkan rosaknya organ-organ tubuh sendiri, kelak di Akhirat akan diminta pertangongjawab oleh ALLAH S.W.T.

Firman ALLAH S.W.T ertinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At Tahrim, 66 : 6).

Semoga ALLAH S.W.T sentiasa memberikan rahmat-Nya buat kita semua ,moga bermanfaat .Amiin.

https://mdruzaidaud.blogspot.com/2018/08/rahsia-yang-tersirat-di-sebalik-jari.html
Related


Tiada ulasan: