Jumaat, 31 Ogos 2018

Ojo sangger ngawak... sak eanak ea cangkem! 8124.


Orang Islam dekatkan diri kepada al Quran dan Hadis dalam membicarakan soal LGBT. 

LGBT sebenarnya satu ujian kepada umat manusia khususnya umat akhir zaman. 

1. Membezakan manusia dengan binatang. 

LGBT sebenarnya membezakan manusia dengan haiwan. Manusia punya akal (ilmu - wajib dipelajari untuk dapat ilmu) dalam mengawal nafsu. Haiwan punya nafsu tetapi tidak punya akal. 

2. Membezakan manusia dengan iblis laknatullah. 

LGBT juga membezakan manusia dengan iblis (iblis - berilmu yang lebih hebat dari ilmu manusia tetapi kufur akibat sombong bongkak sehinggakan sanggup membelakangi perintah Allah seawal kejadian Nabi Adam Alaihissalam, malah memohon Allah mengizinkan untuk merosakan manusia agar sama-sama ke Neraka Jahannam - Nauzubillahminzalik) 

Ojo sangger ngawak... sak eanak ea cangkem! 
Ilustrasi Komunitas LGBT Uganda. Foto: EPA/DAI Kurokawa
https://s.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/ilustrasi-komunitas-lgbt-uganda-_160216175305-668.jpg
Bila tidak faham maka hasilnya keliru. 

Bukan mudah untuk dapat taraf faham bahasa. Pengetahuan sedia ada tentang hukum-hukum Islam teramatlah penting, supaya kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Al Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SallahuAlaihiWassalam adalah pedoman hidup umat manusia agar menjadikan Islam sebagai agama anutan semasa masih hidup sebelum mati. 

Al Quran adalah Firman Allah Subhanahuwatalla yang terisi dengan perintah, larangan dan khabar atau cerita. 

Perintah yang ada di dalamnya harus ditaati, larangan di dalamnya harus dijauhi dan cerita yang dipaparkan didalamnya untuk dijadikan Iktibar.
Sudah keliru, buat kenyataan dan akhirnya mengelirukan orang lain dan membingungkan pemikiran. Hingga kenyataan asal jadi tidak di ambil peduli dengan penelitian yang sewajarnya. Lebih malang kekeliruan itu diambil kesempatan oleh pihak yang memang gemar mencari silap orang lain, bukan kerana mahu menjernihkan keadaan tetapi lebih memburukan suasana. Akhirnya jadi pertelagahan yang tiada kesudahan.  

Umat Islam telah sedia maklum Allah Subhanahu Watalla telah mengharamkan LGBT. 

Ada dua bentuk sokongan terhadap golongan LGBT ini: Pertama sokongan yang berbentuk subahat iaitu dengan menggalakan golongan itu untuk meneruskan kegiatan songsang itu sampai mati. Ke duanya ialah sokongan berbentuk dakwah kepada golongan songsang ini, terutamanya Umat Islam untuk kembali ke jalan yang benar yang diredhai Allah. 

Masakan kerana menghormati perbezaan gaya hidup, maka kita membiarkan golongan songsang ini meneruskan kehidupan sebegitu hingga ke akhir hayat? Itu bukan gaya hidup  Umat Muhammad yang sepatutnya tahu mana yang halal dan mana yang haram. 


Sepatutnya kita semua sama-sama kembali kepada perintah dan larangan Allah. Tidaklah bercakap atas nama berkedudukan, ada darjat dunia bagai. Hukum Allah tetap hukum. Bukan cara yang menghalalkan hukum. Hukumlah yang menghalalkan cara. 


In Syaa Allah... Allah sentiasa memberikan dan memelihara taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin. 

admin peceq blogspot


Share dengan hujahan dari Islamedia: 


Islamedia - Saya membuka situs berita online, saya dikagetkan dengan steatment seseorang yang mengatakan bahwa Allah SWT tidak mengharamkan LGBT di dalam Al Qur`an. Steatment ini memang meresahkan, tapi tak lama kemudian terlintas dalam pikiran saya “Barangkali orang ini sedang mencari sensasi saja!” lalu saya coba mengabaikannya.

Namun sesaat setelah saya membaca berita itu, saya mengambil Al Qur`an untuk membacanya, dan ternyata saya membaca surah Huud dari ayat 63-88, yang isinya kisah beberapa nabi, diantara nabi Luth dengan kaumnya. Lalu terpikir dalam benak saya “Apa barangkali Allah memerintahkanku untuk menjawab syubhat ini melalui beberapa ayat ini! kan tidak ada yang serba kebetulan. Semuanya berdasarkan takdir Allah SWT!”

Akhirnya saya putuskan untuk menjawab syubhat-syubhat ini dari sudut pandang Islam. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Apakah benar bahwa Allah tidak mengharamkan LGBT di dalam Al Qur`an?

Sebelum saya menjawab syubhat ini, maka ada baiknya kita mengenal dulu apa yang dimaksud Al Qur`an menurut pengertian Ulama. Para ulama mendefinisikan bahwa Al Qur`an adalah kalamullah (firman Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril secara mutawatir dengan menggunakan bahasa Arab yang diawali dengan surah Al Faatihah dan diakhiri dengan surah An-Naas.

Melalui definisi ini kita ketahui, bahwa Al Qur`an adalah kalamullah, bukan kalam basyar (perkataan manusia). Al Qur`an bukan kitab sembarangan, yang tentunya untuk memahami Al Qur`an tidak cukup bermodalkan terjemahan Al Qur`an saja. Terlebih Al Qur`an berbahasa Arab. Pasti akan berbeda tentunya dengan kitab-kitab atau buku-buku yang lainnya, kita mungkin mudah untuk memahaminya.

Oleh Karena itu untuk memahami Al Qur`an dan juga mengeluarkan hukum darinya, membutuhkan ilmu-ilmu tertentu. Tidak hanya bermodalkan bisa membaca bahasa arab saja. Para ulama menjelaskan bahwa diantara alat untuk memahami Al Qur`an dan mengeluarkan hukum yang tersirat di dalam Al Qur`an sebagai berikut:
 1.  Ilmu Nahwu, sharaf balaghah, badhi’ bayan, dan sebagainya
 2. Hadits diperlukan karena ia berfungsi sebagai penjelas terhadap apa yang disebutkan secara umum di dalam Al Qur`an. 
 3. Ulumul Qur`an, yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al Qur`an; definisi, munasabah ayat, asbabunnuzul dan lainnya. 
 4. Tafsir dan Ilmu Tafsir. 
 5. Ushul Fiqh dan ilmu-ilmu lainnya.

Sehingga untuk mengeluarkan hukum dari Al Qur`an, tidak bisa semua orang melakukannya. Tugas itu hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid, yang benar-benar pakar dalam ilmu-ilmu yang menunjang untuk memahami Al Qur`an dan mengeluarkan hukumnya. 

Oleh karena itu, orang yang belum pakar dalam ilmu-ilmu ini tidak bisa mengatakan bahwa di dalam Al Qur`an Allah tidak mengharamkan LGBT.

Al Qur`an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah pedoman hidup umat Islam. Di dalamnya ada perintah, larangan dan ada juga kabar atau cerita. Perintah yang ada di dalamnya harus ditaati, larangan di dalamnya harus dijauhi, sementara cerita yang terpaparkan di dalamnya pun harus dijadikan I’tibar.

 Para ulama mengkaji bahwa shigah (ungkapan) perintah di dalam Al Qur`an diungkapkan dalam beberapa bentuk:
 • Fi’il amr
 • Fi’il mudhari yang diikat dengan laam amr
 • Isim fi’il amr
 • Mashdar

Dari sini kita dapat ketahui bahwa perintah Allah tidak mesti dengan satu ungkapan, contohnya, “Dirikanlah Shalat!” tapi kadang dengan ungkapan lainnya, menggunakan ungkapan khabar yang maksudnya adalah untuk memerintah. Contohnya adalah sebagaimana tertuang pada Surah Ash-Shaff ayat 10-11:

61:10
61:11
“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”  (QS:Ash-Shaff ayat 10-11).

Jika kita baca redaksi ayat ini secara seksama, maka tidak ada satu pun keluar perintah dalam ayat ini. Ayat ini hanya memberikan kabar, yang pada hakikatnya adalah memerintahkan. Dan kita bisa pahami bahwa “Jika kalian ingin selamat maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, lalu berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan nyawa kalian!” dan sebaliknya, “Jika kalian tidak melalkukan semua hal ini, maka kalian tidak akan selamat dari azab yang pedih!”

Demikian pula halnya, dengan ungkapan larangnan di dalam Al Qur`an. terkadang diungkapkan secara tegas dengan menggunakan la annahiyah, contohnya pada surah Al Israa` ayat 33,

17:33
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”  (QS: Al Israa` ayat 33).

Dan juga terkadang larangan itu diungkapkan dalam bentuk lainnya, salah satunya dalam bentuk khabari (kabar), seperti pada surah An-Nisaa` ayat 148.

4:148
“Allah tidak menyukai Ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS:An-Nisaa` ayat 148). 

Ayat ini juga tidak secara tegas melarang untuk mengucapkan perkataan yang buruk, berbeda halnya dengan ayat sebelumnya, Al Israa ayat 33 yang tegas sekali memberikan pelarangan dengan kata “jangan!” namun kedua ayat ini memiliki maksud yang sama, sama-sama melarang, hanya saja berbeda bentuk pelarangan.

Oleh karena itu, dalam kasus apakah ada dalil melarang LGBT di dalam Al Qur`an, maka jika secara tegas pelarangan itu dengan ungkapan “jangan!” mungkin kita tidak menemukannya. 

Tapi jika kita melihat beberapa ayat yang ada di Surah Huud misalnya, kita disuguhkan dengan cerita yang menggambarkan di mana Nabi Ibrahim yang bertanya kepada Para Malaikat perihal Nabi Luth dan kaumnya. Lalu Para Malaikat itu menceritakannya, lalu dijelaskan bahwa ketika Para Malaikat mendatangi Nabi Luth dalam bentuk laki-laki yang tampan, Nabi Luth merasa gelisah, karena seperti biasa, kaumnya akan mendatangi laki-laki tersebut. 

Ketika kaumnya mendatangi para malaikat yang menyamar sebagai laki-laki tampan, Nabi Luth bahkan memberikan tawaran kepada kaumnya untuk memilih wanita-wanita yang ada, tapi mereka enggan. Secara tegas kaumnya mengatakan tidak tertarik dengan wanita dan lebih menyukai sesama jenis. Wal iyyadzh billah. 

Singkat cerita di ayat 81-82 Surah Huud, dijelaskan bahwa para malaikat memberi kabar kepada Nabi Luth, bahwa mereka akan ditimpa adzab juga berikut istri nabi Luth As yang berkhianat pada beliau. Dan adzabnya, mereka dijungkir balikkan dan dihujani bebatuan. Na’udzu billahi min dzalik.

Dari kisah yang dipaparkan oleh ayat-ayat ini kita akan melihat bahwa Allah SubhanahuWaTalla melarang LGBT dengan menimpakan adzab yang pedih pada kaum Nabi Luth. Sehingga orang yang cerdas menangkap pesan bahwa ini sebuah pelarangan. 

Sama halnya ketika mendapat cerita dari teman kita, bahwa ada seorang pengendara ditilang karena tidak mengenakan helm, maka orang yang mendengarnya akan sadar betul, bahwa mengenakan helm saat mengendarai motor adalah sebuah kewajiban dan perintah.

Kisah Nabi Luth dengan kaumnya diceritakan di beberapa tempat di dalam Al Qur`an, di antaranya pada Surah Asy-Syu’ara dari ayat 165-173, Surah An-Naml ayat 54-58, dan Surah Al A’raaf ayat 80-84. Kesemuanya menceritakan keburukan mereka yang “mendatangi” sesama jenis dan akhirnya mendapat adzab dari Allah SubhanahuWaTalla

Jadi keliru jika ada anggapan bahwa Allah tidak mengharamkan LGBT, jika Allah memang tidak mengharamkan LGBT sudah pasti Allah akan menghalalkannya di dalam Al Qur`an dan tidak akan mengadzab pelakunya. 

Datangnya adzab menjadi dalil besar bahwa Allah benar-benar mengharamkannya, karena adzab Allah biasanya datang karena hal-hal yang tidak disukai-Nya dilakukan. 

Dari pemaparan ini dapat kita ringkas bantahan terhadap anggapan keliru ini: Ada atau tidak adanya dalil dalam suatu permasalahan juga berkaitan hukumnya merupakan tugas para mujtahid, yaitu ulama yang pakar dalam berbagai ilmu penunjang untuk memahami Al Qur`an. 

Sehingga sebaiknya kita bertanya kepada mereka dan hanya menerima pendapat mereka, yang mengeluarkan fatwa tidak berdasarkan hawa nafsu, melainkan bersandarkan manhaj ilmi ad-daqiq (metode keilmuan yang detail).

Pelarangan, di dalam Al Qur`an tidak mesti diungkapkan dengan kata “jangan!” tapi juga diungkapkan dengan berbagai bentuk lainnya, di antaranya dalam bentuk khabari (kabar). Dan kisah kaum Nabi Luth, masuk dalam kategori khabari.

Kisah diadzabnya kaum Nabi Luth yang “mendatangi” sesama jenis, merupakan dalil bahwa Allah mengharamkan perilaku itu.

Dan seandainya homoseksual tidak dilarang, maka minimal Allah tidak akan mengisahkannya di dalam Al Qur`an, atau bahkan Allah tetap mengisahkannya namun tidak mengadzab mereka (kaum Nabi Luth) dan membolehkannya.

Maka jika ada orang muslim yang menganggap bahwa LGBT tidak diharamkan, hendaknya dia bertobat, kembali ke jalan Allah SWT. Karena itu sama saja berdusta atas nama Allah SWT. 

Bertobatlah sebelum pintu tobat itu tertutup. Allah pasti akan menerima tobat hamba-hamba-Nya yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Wallahu a’lam bish-shawaab.Al faqiir ila maghfiratillah

Ahmad Nurhidayat, 
Lc.S1 Al Azhar Mesir, 
Fakultas Ushuluddin, 
Jurusan Hadits
Benarkah Allah tidak mengharamkan LGBT? Ini jawabannya! - Islamedia - Media Islam Online
http://www.islamedia.id/2015/07/benarkah-allah-tidak-mengharamkan-lgbt.html

31 August 2018 
Senator PAS kena sound dengan Menteri Mujahid isu LGBT... 
Related imageAmaran keras Dr Mujahid supaya parti penjual agama jangan sesekali memutar belit istilah ‘mengiktiraf’ terhadap golongan LGBT menyebabkan si pelawak itu tadi terus duduk tak bangun dah! 
Image may contain: one or more people
tumpang sekole...?: Senator PAS kena sound dengan Menteri Mujahid isu LGBT...
https://alditta.blogspot.com/2018/08/senator-pas-kena-sound-dengan-menteri.html

Menyoroti LGBT dari Perspektif Al Quran dan Fikih
Sabtu 13 January 2018 04:07 WIB
Red: Agus Yulianto
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr Rosidin MPdI *)

Diskusi tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) kembali hangat seiring kontroversi legalisasi LGBT di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Pro-kontra sudah pasti mengiringi isu LGBT. Secara garis besar, kubu yang pro LGBT mendasarkan pendapatnya pada hak asasi manusia; sedangkan kubu yang kontra LGBT mendasarkan pendapatnya pada nilai-nilai normatif, terutama norma agama.

Bagi umat Muslim, tidak bisa tidak, ketika mendiskusikan isu LGBT, selalu terngiang perilaku kaum Nabi Luth AS yang dikenal sebagai kaum penyuka sesama jenis (homoseksual). Tulisan ini sekedar berbagi informasi tentang LGBT dari perspektif normatif (Alquran) dan yudikatif (fikih).  

Dari 27 ayat yang memuat redaksi Luth, terdapat tiga ayat yang melabeli perilaku kaum Nabi Luth AS sebagai fahisyah, yaitu Surat al-A’raf [7]: 80, al-Naml [27]: 54 dan al-‘Ankabut [29]: 28.

"(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” (Q.S. al-A’raf [7]: 80).

"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, sedang kamu memperlihatkan(nya)?” (Q.S. al-Naml [27]: 54)

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata pepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu.” (Q.S. al-‘Ankabut [29]: 28).

Secara bahasa, Ibn Faris menyimpulkan bahwa pola kata fa’-ha’-syin menunjukkan sesuatu yang buruk, keji dan dibenci. Sedangkan al-Ashfahani mengartikan fahisyah sebagai perbuatan atau perkataan yang sangat buruk.

Kata fahisyah disebutkan sebanyak 13 kali dalam al-Qur’an dalam beragam makna. Pertama, perbuatan zina (Q.S. al-Nisa’ [4]: 15, 19, 22, 25; al-Isra’ [17]: 32; al-Ahzab [33]: 30; al-Thalaq [65]: 1). Kedua, dosa besar, seperti riba (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 135), tradisi thawaf dengan telanjang bulat pada masa Jahiliyah (Q.S. al-A’raf [7]: 28), menyebar desas-desus tentang kasus perzinahan (Q.S. al-Nur [24]: 19). Ketiga, homoseksual (Q.S. al-A’raf [7]: 80, al-Naml [27]: 54, al-‘Ankabut [29]: 28).

Sesungguhnya penafsiran kata fahisyah sebagai homoseksual, didasarkan pada tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, yaitu Surat al-A’raf [7]: 80 ditafsiri dengan ayat berikutnya, Surat al-A’raf [7]: 81.

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (Q.S. al-A’raf [7]: 81).

Selain dilabeli sebagai fahisyah, perilaku kaum Nabi Luth AS disebut sebagai “khaba’its”, bentuk jamak dari khabitsah. Tepatnya dalam Surat al-Anbiya’ [21]: 74.

Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan-perbuatan khabits (khaba’its). Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 74).

Secara bahasa, Ibn Faris menyimpulkan bahwa pola kata kha’-ba’-tsa’ adalah antonim dari kata thayyib (baik; bagus; bersih; dan sebagainya). Jadi, khabits berarti “buruk; jelek; kotor; dan sebagainya). Sedangkan al-Ashfahani mengartikan kata khabits sebagai sesuatu yang dibenci, jelek dan hina, baik secara empiris maupun logis. Dari sini al-Ashfahani menyebut bahwa kata khabits dijadikan sebagai metonimi (kinayah) dari homoseksual.

Kata khaba’its hanya disebutkan dua kali dalam al-Qur’an. Pertama, Surat al-Anbiya’ [21]: 74 yang berhubungan dengan perilaku homoseksual. Kedua, Surat al-A’raf [7]: 157 yang berhubungan dengan aneka makanan yang diharamkan, seperti babi, darah dan bangkai.

Simpulan dari paparan di atas adalah al-Qur’an melabeli homoseksual sebagai perilaku fahisyah yang berarti perbuatan keji yang tergolong dosa besar; dan sebagai perilaku khabits yang berarti perbuatan hina, baik secara logis maupun empiris. Secara logis, homoseksual dinilai hina, karena menyalahi fitrah manusia normal yang menyukai lawan jenis. Secara empiris, homoseksual dinilai hina oleh mayoritas umat manusia di berbagai belahan dunia. Tampaknya bukan hanya Islam yang mengingkarinya, melainkan seluruh agama di dunia juga mengingkari perbuatan homoseksual.

Dalam Fikih, terdapat perbedaan terminologi dan konsekuensi hukum dari perbuatan asusila yang berhubungan dengan nafsu kelamin. 

Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengidentifikasi tiga istilah yang relevan dengan topik LGBT, yaitu Zina, Liwath dan Sihaq. Berikut uraian detailnya:

Pertama, Zina. 

Yaitu hubungan asusila antara laki-laki dengan wanita yang bukan pasangan suami-istri sah. Bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhshan), hukumannya adalah dipukul (dera) sebanyak 100 kali, tanpa perlu dikasihani (Q.S. al-Nur [24]: 2). Bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhshan), hukumannya adalah dihukum mati dengan cara direjam atau dilempari batu dan sejenisnya. 

Kedua, Liwath (Gay). 

Yaitu hubungan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki. Statusnya jauh lebih buruk dibandingkan zina. Salah satu alasannya adalah Allah SWT menimpakan azab kepada kaum Nabi Luth AS, dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun sebelumnya.

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi (Q.S. Hud [11]: 82).

Azab berupa bumi yang terbalik, sebagai mengisyaratkan bahwa perilaku kaum Nabi Luth AS memang “terbalik” dibandingkan perilaku manusia normal pada umumnya. 

Ada dua pendapat terkait hukuman gay (liwath). 

Menurut Imam Maliki, Syafi’i dan Hambali. 

Hukumannya sama dengan zina. Lalu dipilah lagi, Imam Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hukuman liwath adalah hukuman mati, baik pelakunya berstatus muhshan maupun ghairu muhshan. Menurut Imam Syafi’i, disamakan dengan hukuman pezina, yaitu apabila berstatus muhshan, maka dihukum mati; apabila berstatus ghairu muhshan, maka dipukul sebanyak 100 kali tanpa belas kasih. 

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Imam Hanafi 

Yang menilai bahwa pelaku gay (liwath) adalah dita’zir. Ta’zir berarti hukuman yang didasarkan pada kebijakan hakim yang berwenang. Dalam kasus ini, hukuman ta’zir tidak boleh berupa hukuman mati. 

Ketiga, Sihaq (Lesbi). 

Yaitu hubungan homoseksual antara wanita dengan wanita. Rasulullah SAW pernah bersabda: “Perilaku lesbi antar kaum wanita adalah perzinahan” (H.R. al-Thabarani). 

Hukuman pelaku lesbi (sihaq) adalah dita’zir sesuai dengan kebijakan hakim yang berwenang. 

Ada dua penjelasan Fikih terkait Transgender. 

Pertama, jika Transgender dalam pengertian laki-laki yang berperilaku seperti wanita (waria) atau sebaliknya, maka hukumnya diharamkan, berdasarkan Hadis yang melarang laki-laki berpenampilan seperti wanita atau sebaliknya. 

Kedua, jika Transgender dikaitkan dengan operasi mengubah kelamin, dari laki-laki menjadi wanita atau sebaliknya, maka hukumnya juga diharamkan, karena tergolong tabdil atau mengubah ciptaan Allah SWT.

Berbeda halnya dengan takmil (menyempurnakan) dan tahsin (memperbagus) ciptaan Allah SWT yang hukumnya diperbolehkan. Misalnya, Orang memiliki gigi yang tidak rata, lalu diratakan. Orang memiliki rambut keriting (ikal), lalu diluruskan. Dan sebagainya. Wallahu A’lam bi al-Shawab.*) 

Dosen STAI Ma’had Aly Al-Hikam Malang
https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/12/p2fovi396-menyoroti-lgbt-dari-perspektif-alquran-dan-fikih

Inilah Ayat Ayat Larangan LGBT Dalam Al Quran 

Kisah tentang Nabi Luth dan larangan LGBT tertera dalam TUJUH  surat dalam Al Quran dan ENAM PULUH ENAM ayat

Berikut adalah ayat ayat tersebut: 
 1. Al Quran surat Al A’raaf [7] Ayat 80 – 84
 2. Al Quran surat Hud [11] Ayat 77 – 82
 3. Al Quran surat Asy Syu’araa’ [26] Ayat 160 – 175
 4. Al Quran surat Al ‘Ankabuut [29] Ayat 28 – 30
 5. Al Quran surat Al Qamar [54] Ayat 33 – 40
 6. Al Quran surat Adz Dzaariyaat [51] Ayat 31 – 37 
 7. Al Quran Surat Al Hijr [15] Ayat 59 – 79
 8. Al Quran surat Asy Syu’araa’ [26] Ayat 165 – 175 
أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ 165

Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, 

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ 166

dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas” 

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ 167

Mereka menjawab: “Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir”

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ 168

Lut berkata: “Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu”

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ 169

(Lut berdoa): “Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan’.

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ 170

Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua

إِلا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ 171

kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. 

ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ 172

Kemudian Kami binasakan yang lain

 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ 173

Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 174

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 175

Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Inilah Ayat Ayat Larangan LGBT Dalam Al Quran – Nabi Muhammad ﷺ
http://nabimuhammad.info/inilah-ayat-ayat-larangan-lgbt-dalam-al-quran/Sejarah
Keluarga & Sahabat
Quran
Hadis
Syamail
Tarbiyah
Ramadhan
Haji & Umroh Nabi
Khazanah
Facebook
Twitter
G+
Tumbler
Glossary

Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual (LGBT), Pandangan dari segi Sosial dan Perundangan
Kemahiran Pemikiran Kritikal, Penyelesaian Masalah dan Pendekatan

Definisi 

LGBT adalah singkatan bagi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender iaitu sebuah kumpulan yang membentuk satu badan bebas (NGO) di luar negara untuk membantu dan memperjuangkan kumpulan yang mengalami kecelaruan jantina ini.Golongan ini sedang berusaha untuk membawa usul supaya Seksyen 377A-D Kanun Keseksaan[1] yang mengharamkan liwat dan seks songsang luar tabi'e dimansuhkan. Alasan mereka ialah pengharaman ini bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia yang menjadi tonggak himpunan Seksualiti Merdeka yang dicadangkan pada 09 November 2011. 

Lesbian secara umumnya dimaksudkan dengan  amalan hubungan songsang dan luar tabie’e diantara wanita dan wanita. Di Malaysia, perbuatan ini dianggap sebagai salah satu kesalahan jenayah yang boleh dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Jika di dalam Islam, lesbian ini lebih dikenali dengan panggilan musahaqah.

Pada masa yang sama, mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat,gay bermaksud lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya[2]. Gay juga membawa pengertian yang lebih kurang sama dengan lesbian iaitu hubungan songsang dan luar tabie’e , akan tetapi gejala gay ini dipraktikkan diantara lelaki dan lelaki. Sesetengah orang tidak biasa dengan penggunaan bahasa gay tetapi lebih biasa menggunakan perkataan liwat. 

Biseksual pula ialah amalan persetubuhan bebas antara pasangan lelaki dan perempuan.Pasangan yang dinyatakan di sini termasuklah pasangan yang mengamalkan persetubuhan semasa sebelum berkahwin dan semasa sudah berkahwin juga iaitu dengan menukar pasangan berkahwin dengan orang lain.

Sementara itu, transgender pula membawa maksud amalan songsang untuk berkelakuan dan bersifat bertentangan dengan jantina iaitu perempuan bersifat seperti lelaki dan lelaki bersifat seperti perempuan.Amalan ini juga turut membawa kepada penukaran jantina yang sememangnya dilarang oleh Islam.Islam hanya membenarkan penukaran jantina bagi kaum khunsa iaitu kaum yang memiliki dua jantina sejak lahir lagi.Kaum khunsa diberi hak untuk memilih jantina yang sesuai dengan mereka. Walaupun begitu, Islam mengharamkan dan menolak sama sekali penukaran jantina bagi yang sudah sedia lahir dalam keadaan normal. 

[1] Akta 574
[2](2014). Dewan Bahasa dan Pustaka Online. Retrieved from http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=seks&d=10

Sejarah bermulanya LGBT 

Budaya songsang seperti ini bermula dari pengaruh Barat yang telah merebak ke seluruh pelusuk dunia.Isu mengenai LGBT telah disebut di dalam al- Quran, Torah dan juga Bible.Dinyatakan dengan jelas bahawa hubungan songsang iaitu hubungan sejenis dilarang oleh Tuhan[3].

Di Malaysia, isu yang berkaitan dengan seks bebas dikatakan berkembang setelah rakyatmengetepikan ajaran agama. Pada mulanya, seks bebas atau pelacuran dikesan berlaku di kawasan-kawasan pelabuhan, yang mana ketika kemasukan lebih ramai kaum imigran, kemasukan lebih ramai lelaki menyebabkan berlaku permintaan yang tinggi ke atas wanita. 

Menurut beberapa penulisan awal mengenai isu sosial, homoseksualiti ialah hubungan sejenis dan bukanlah terlalu baru.Kelompok lelaki gay dan perempuan lesbian wujud di serata tempat dalam situasi 'kekaburan'.Pada mulanya, aktiviti tersebut bergerak secara senyap, tetapi kini ianya semakin terbuka[4]

Walaupun Malaysia merupakan negara berbilang kaum dan mempunyai berbagai agama, Islam merupakan agama rasmi kepada negara.Islam melarang hubungan sejenis dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada sesiapa yang mengamalkan amalan songsang.Mahkamah Syariah juga memainkan peranan penting dalam menangani isu LGBT.Seksyen 377 Kanun Keseksaan turut menyatakan mengenai larangan hubungan sejenis dan liwat. 

Golongan ini sering berkempen untuk hak mereka berhubungan songsang kerana mereka percaya bahawa hubungan sejenis yang dilakukan atas kerelaan masing-masing merupakan hak asasi manusia. Mereka menjalankan satu kempen atas nama Seksualiti Merdeka, di mana pengamal-pengamalnya akan berkumpul, meraikan makan malam bersama pasangan sejenis masing-masing, melakukan apa sahaja yang diinginkan dan seterusnya mendesak agar mereka turut disahkan pernikahannya dari sudut undang-undang negara. Hal ini kerana, masyarakat Malaysia masih belum menerima pernikahan pasangan sejenis, meskipun beberapa negara Barat sudah mula memberikan pengiktirafan. 

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memberi amaran tegas mengenai amalan LGBT dan tidak mahu memberikan ruang amalan tersebut dijalankan di Malaysia .Pihak kerajaan juga telah melaksanakan beberapa polisi untuk menghalang amalan songsang iaitu menutup festival Seksualiti Merdeka danmelaksanakan kempen yang memberikan kesedaran kepada ibu bapa untuk mengenal pasti tanda-tanda seseorang itu gay atau pon lesbian dan juga menjalankan “musical tour”.Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut memberi amaran kepada para peguam LGBT yang sering meracuni fikiran orang Islam agar menerima hubungan songsang tersebut atas alasan hak asasi manusia[5]


[3]Musa Yusuf Owoyemi and Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, 2013. LGBT; Nature or Ideology: The View of a Former LGBT Practitioner in Malaysia. Research Journal of Biological Sciences, 8: 104-111.
[5]Musa Yusuf Owoyemi and Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, 2013. LGBT; Nature or Ideology: The View of a Former LGBT Practitioner in Malaysia. Research Journal of Biological Sciences, 8: 104-111.

Pandangan dari segi sosial mengenai LGBT 

Terdapat dua konsep asas LGBT dari pandangan sosial, iaitu, konsep esensialism dan social construction. Dua pandangan ini adalah pandangan yang saling bercanggah, di mana dalam konsep  esensialism, mereka yakin bahawa jenis kelamin, orentasi seksual dan identiti seksual merupakan sesuatu yang bersifat semula jadi yang tidak dapat mengalami perubahan. Mereka juga berpandangan bahawa jenis kelamin hanya terdapat dua jenis, iaitu lelaki dan perempuan.Manakala, orientasi seksual pula hanya heteroseksual dan identiti jantina seharunys selaras dengan jenis kelamin.Hal ini menyebabkan golongan yang berada di luar konsep ini dianggap sebagai tidak normal.[6] 

Seterusnya, bagi konsep social constructionism, mereka yakin bahawa bukan hanya jantina, namun seks mahupun identiti hantina adalah biasa.Mereka-mereka yang mempercayai konsep ini berpendapat bahawa hubungan kelamin tidak hanya terdiri daripada lelaki dan perempuan sahaja namun turut tergolong dalam golongan trasgender dan interseks.[7] 

Selain itu, Lerner dalam bukunya yang bertajuk “Genders Issues and Sexuality” telah menghuraikan bahawa golongan LGBT ini ataupun lebih dikenali sebagai “transgenders dan “transexual” ialah individu atau kumpulan individu yang mengalami ketidakstabilan jantina dan kerumitan seksualiti. Tambahan lagi, golongan ini menganggap bahawa identiti jantina mereka adalah sepatutnya berbeza daripada apa yang sepadan dengan alat seks mereka. [8] 

Pandangan sosial lain mengenai LGBT yang diperoleh ialah melalui laporan oleh Bailey & Benishan pada tahun 1993 di mana menurut laporan tersebut, gejalah homoseksual selalunya bermula dari rumah. Kajian itu mendedahkan bahawa anak bongsu lebih cenderung untuk menghidap masalah “transgender”ataupun “transexual”berbanding dengan anak sulung dalam keluarga.[9] 


[6]NengDaraAffiah, 2011
[7]NengDaraAffiah, 2011
[8] Lee Lerner, Brenda Wilmorth Lerner & Adrienne Wilmoth Lerner, hlm 181
[9] David H. Barlow & Mark Durrand, Abnormal Psychology, hlm 341

Isu LGBT dari perspektif Islam 

Perbuatan LGBT adalah haram di sisi Islam.Isu LGBT yang membawa kepada fahaman dan budaya songsang adalah berlawanan dengan arus sistem agama, kemanusiaan dan kekeluargaan. Perlakuan LGBT ini adalah perlakuan yang songsang yang ditolak sama sekali oleh semua agama samawi. Kita boleh merujuk kepada dalil-dalil berikut yang menunjukkan bahawa Islam mengharamkan perbuatan LGBT.

1. Firman Allah di dalam Surah Al-Isra’, ayat 32:

Yang bermaksud: Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).[10] 

2. Allah SWT mengulangi lagi laranganNya di dalam Surah An-Nur, ayat 2: 
Yang bermaksud: Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.[11] 

3.  Manakala berkenaan dengan hubungan sesama sejenis pula Allah SWT berfirman di dalam Surah As-Syu’araa’, ayat 165 dan 166 
Yang bermaksud: “Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia”.[12]
Yang bermaksud: “Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan yang halal) dari badan isteri-isteri kamu? (kamu orang-orang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (keinginan kebanyakan haiwan)!”[13]

[10]Al-Israa' 17:32
[11]An-Nuur 24:2
[12]Asy-Syu'araa' 26:165
[13]Asy-Syu'araa' 26:167

Isu LGBT dari perspektif undang–undang 
[14]Seksyen 377 Kanun Keseksaan

Undang-undang di Malaysia setakat ini memperuntukkan sebatan dan penjara tidak melebihi 20 tahun untuk Akta Homoseksual melibatkan lelaki dan perempuan. Undang-undang Malaysia mengenai homosexualiti terkandung dalam seksyen 377 KanunKeseksaan.[14]

Menurutseksyen 377A, iaitu persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabii sama ada melalui mulut atau dubur, hukuman ialah penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebat.

Dalam Seksyen 377B,berbunyi barang siapa dengan sengaja melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabii hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun, dan bolehlah juga dikenakan sebat.

Manakala, dalamseksyen 377C,pula berbunyi barang siapa dengan sengaja melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabii ke atas seseorang lain tanpa kerelaannya, atau bertentangan dengan kemahuannya atau dengan meletakkan orang lain dalam ketakutan mati atau cedera kepada orang itu atau kepada mana-mana orang lain, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh tidak kurang dari lima tahun dan tidak lebih dari 20 tahun, dan bolehlah juga dikenakan sebat. 

Seterusnya, dalamseksyen 377D, iaitu melanggar kesopanan dengan melakukan kelucahan melampau, hukuman yang boleh dikenakan ialah penjara sehingga dua tahun.

Kebanyakan negara Asia telah membubarkan undang-undang sodomi tetapi kerana undang-undang sodomi di Malaysia terikat dengan politik dan agama, nampaknya undang-undang ini masih akan kekal dan tidak berubah buat sementara waktu ini. Dalam sebuah artikel di laman sesawang Malaysian Bar, Zulkifli Nordin, seorang ahli Parlimen Kulim mengatakan bahawa Seksyen 377 Kanun Keseksaan yang mengelola undang-undang sodoi ini perlu dikekalkan kerana ianya konsisten dengan nilai-nilai Islam yang dianuti oleh majoriti rakyat Malaysia. Menurutnya lagi, sodomi merupakan suatu kesalahan dan ianya telah dinyatakan dalam al-Quran, Holy Bible dan juga kitab-kitab terdahulu, justeru, kita harus menurutinya kerana ia merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh Tuhan.

Satu kes yang popular yang melibatkan undang-undang sodomi ialah kes yang melibatkan Dato’Seri Anwar Ibrahim.Pada tahun 1998, Dato’Seri Anwar telah dipenjarakan di bawah tuduhan sodomi dan korupsi.Beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun yang mana keputusan ini telah ditolak pada tahun 2004.Walau bagaimanapun, beliau mengambil masa lebih kurang 4 tahun sebelum kembali ke dunia politik.Pada tahun 2008, Dato’Seri Anwar sekali lagi ditahan di bawah tuduhan “sexual assault”.Pendakwaraya pada mulanya menuduh beliau di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan. 

Namun begitu, United Nation of Human Right Council menyatakan bahawa undang-undang sodomi ini harus dimansuhkan kerana ia menjadikan seseorang individu penjenayah disebabkan penjalinan hubungan seksual luar tabii dengan persetujuan kedua-dua pihak. 

Malaysia merupakan antara 41 negara Commonwealth yang masih mengguna pakai undang-undang untuk menyekat homoseksualiti.Malaysia Information Department juga telah melarang sama sekali apa-apa saja siaran televisyen yang menunjukkan dan mengandungi watak gay.

Kesimpulan 

Melihat bahawa negara kita, Malaysia yang terdiri daripada majoriti populariti umat Islam, maka budaya LGBT ini haruslah disekat.Budaya ini dapat disekatkan dengan mewujudkan mekanisme dan pelan perancangan yang rapi bagi memulihkan golongan LGBT ini.Bantuan dari segi kaunseling, psikologi dan perubatan secara percuma juga dapat membantu dalam penyekatan budaya ini.

[1] Akta 574
[2](2014). Dewan Bahasa dan Pustaka Online. Retrieved from http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=seks&d=10
[3]Musa Yusuf Owoyemi and Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, 2013. LGBT; Nature or Ideology: The View of a Former LGBT Practitioner in Malaysia. Research Journal of Biological Sciences, 8: 104-111.
[5]Musa Yusuf Owoyemi and Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, 2013. LGBT; Nature or Ideology: The View of a Former LGBT Practitioner in Malaysia. Research Journal of Biological Sciences, 8: 104-111.
[6]NengDaraAffiah, 2011
[7]NengDaraAffiah, 2011
[8] Lee Lerner, Brenda Wilmorth Lerner & Adrienne Wilmoth Lerner, hlm 181
[9] David H. Barlow & Mark Durrand, Abnormal Psychology, hlm 341
[10]Al-Israa' 17:32
[11]An-Nuur 24:2
[12]Asy-Syu'araa' 26:165
[13]Asy-Syu'araa' 26:167
[14]Seksyen 377 Kanun Keseksaan

Sejarah bermulanya LGBT - iFolio
https://ifolio.ukm.my/Scripts/tinymce/plugins/filemanager/files/27426/hp_dr_hani.docx
Kaum Gay, Inilah Wahyu Allah Ta’ala Tentang Anda
Kaum Gay, Inilah Wahyu Allah Ta’ala Tentang Anda

Sa'id Abu Ukkasyah 8 February 2016

Bismillah, wash shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, amma ba’du:

Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki  1.

Salah satu aktifitas utama kaum gay dalam menyalurkan hasrat seksual mereka adalah sodomi (liwath) , yang secara istilah Syar’i definisinya adalah memasukkan kepala dzakar /penis kedalam dubur pria lainnya  2. Nah, perbuatan kaum gay jenis inilah yang menjadi pembahasan utama artikel kali ini.

Perbuatan sodomi (liwath) tersebut adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan Al Qur’an, As Sunnah dan Al-Ijma’.

Allah Ta’ala telah mengharamkan perbuatan sodomi ini di dalam Al Qur’an dan As-Sunnah, oleh karena itulah, para ulama bersepakat (Al-Ijma’) atas keharaman sodomi ini, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah:

أجمع أهل العلم على تحريم اللواط ، وقد ذمه الله تعالى في كتابه ، وعاب من فعله ، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Ulama bersepakat atas keharaman sodomi (liwath). Allah Ta’ala telah mencelanya dalam Kitab-Nya dan mencela pelakunya, demikian pula Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau mencelanya” 3.

Adapun dalil dari wahyu Allah, baik dalam Al Qur’an maupun As-Sunnah tentang perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum gay tersebut, maka penyusun sebutkan di tengah-tengah penjelasan di bawah ini.

Inilah Wahyu Allah tentang status pelaku sodomi yang dilakukan oleh kaum gay!

1. Kaum gay! Inilah firman Allah Ta’ala yang menjelaskan bahwa pelaku sodomi telah melakukan perbuatan yang sangat hina dan menjijikkan! 

Allah Ta’ala berfirman:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan (Kami juga telah mengutus Nabi) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?” [Al-A’raaf: 80].

Dalam ayat yang agung ini, Allah Ta’ala menyebutkan bahwa perbuatan sodomi antar sesama pria, yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth ‘alaihis salam, merupakan perbuatan fahisyah.

Sedangkan fahisyah adalah suatu perbuatan yang sangat hina dan mencakup berbagai macam kehinaan serta kerendahan.

Hal ini sebagaimana penafsiran ahli tafsir, Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di rahimahullah, ketika beliau menjelaskan fahisyah dalam ayat ini,

الخصلة التي بلغت – في العظم والشناعة – إلى أن استغرقت أنواع الفحش

“Perbuatan yang sampai pada tingkatan mencakup berbagai macam kehinaan, jika ditinjau dari sisi besarnya dosa dan kehinaannya!”. [Tafsir As-Sa’di]

Dan firman Allah Ta’ala :

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“…yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?” [Al-A’raaf: 80].

Maksudnya : bahwa perbuatan sodomi yang telah dilakukan kaum Nabi Luth ‘alaihis salam tersebut, belumlah pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum mereka.

Hal ini disebabkan sodomi itu adalah perbuatan menyelisihi fitroh yang sangat menjijikkan ,karena seorang laki-laki mensetubuhi dubur laki-laki lain, sedangkan di dalam dubur itu adalah tempat kotoran besar yang bau, kotor, jorok lagi menjijikkan! Sehingga pantaslah fitrah yang lurus pastilah menolaknya!

2. Kaum gay! Inilah firman Allah Ta’ala yang menjelaskan bahwa pelaku sodomi telah melakukan perbuatan yang melampui batas!

Allah Ta’ala berfirman :

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. [Al-A’raaf: 81].

Pakar ilmu tafsir, Al-Baghawi rahimahullah, menjelaskan makna “musyrifiin (melampui batas)” dalam ayat ini,

مجاوزون الحلال إلى الحرام

“Melampui batasan yang halal (beralih) kepada perkara yang haram”. [Tafsir Al-Baghawi].

Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di rahimahullah berkata :

متجاوزون لما حده اللّه متجرئون على محارمه


“Melampui batasan yang telah Allah tetapkan lagi berani melanggar larangan-Nya yang haram dikerjakan”. [Tafsir As-Sa’di].

3. Kaum gay! Inilah firman Allah Ta’ala yang menyebutkan bahwa pelaku sodomi sebagai pelaku kriminal! 

Allah Ta’ala berfirman :

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu. [Al-A’raaf: 80].

Dalam ayat di atas, Allah Ta’ala sebut kaum Nabi Luth ‘alaihis salam yang melakukan perbuatan sodomi tersebut dengan sebutan “para pelaku kriminal”!

Dengan demikian, mereka ini sesungguhnya layak untuk disebut “penjahat seksual”, karena telah melakukan kejahatan (kriminal) dalam menyalurkan hasrat seksual mereka ditempat yang terlarang.

4. Kaum gay! Inilah firman Allah Ta’ala yang menyebutkan bahwa pelaku sodomi sebagai kaum perusak dan orang yang zhalim. 

Allah Ta’ala berfirman dalam QS. Al-‘Ankabuut:

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

(30) (Nabi) Luth berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan adzab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu”.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

(31) Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zhalim“.

Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di rahimahullah berkata :

فأيس منهم نبيهم، وعلم استحقاقهم العذاب، وجزع من شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم و قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ فاستجاب اللّه دعاءه


“Maka Nabi mereka (Luth) putus asa terhadap (taubatnya) mereka, sedangkan beliaupun mengetahui bahwa kaumnya memang layak mendapatkan adzab dan beliau mengeluh (kepada Rabbnya) akan sikap mereka yang mendustakan diri beliau. Lalu beliaupun “Berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan adzab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu”, maka Allahpun mengabulkan do’a beliau”

5. Kaum gay! Inilah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyatakan bahwa pelaku sodomi itu dilaknat

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2915) dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا

“Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, beliau sampaikan sampai tiga kali ”. [Dihasankan Syaikh Syu’aib Al-Arna`uth].

Seseorang yang dilaknat oleh Allah, berarti dimurkai oleh-Nya, dan dijauhkan dari rahmat-Nya.

6. Kaum gay! Inilah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyatakan bahwa pelaku sodomi dan pasangannya itu dihukum mati. 

Rasullullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“ Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya” [HR Tirmidzi dan yang lainnya, dishahihkan Syaikh Al-Albani]

7. Kaum gay, bertaubatlah! Janganlah Anda tenggelam dalam kemabukan cinta yang menjijikkan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah berikut ini

Allah Ta’ala berfirman dalam QS. Al-Hijr: 72, tentang demikian mabuknya kaum Nabi Luth ‘alaihis salam dalam kecintaan terhadap sodomi,

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

(72) (Allah berfirman): “Demi hidupmu (Nabi Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (dalam kecintaan terhadap sodomi)”.

Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di rahimahullah berkata :

وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم

“Kemabukan ini adalah kemabukan cinta terhadap perbuatan yang sangat hina itu, yang seiiring dengan tidak menggubris (tidak malu) terhadap cercaan dan celaan”.

Sangat pantas kaum gay di zaman Nabi Luth ‘alaihis salam tidak mempan peringatan, karena mereka sudah ‘tebal muka’ dan sirna rasa malu dari melakukan perbuatan yang menjijikkan tersebut, sehingga tidak tersisa bagi mereka kecuali datangnya siksa yang keras! Apakah siksa untuk mereka itu?

8. Kaum gay! Inilah firman Allah Ta’ala yang menyebutkan bahwa Allah pernah menyiksa pelaku sodomi dengan siksaan yang sangat mengerikan. 

Dalam QS. Al-Hijr: 73-76, Allah Ta’ala mengkabarkan tentang adzab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Luth ‘alaihis salam , yaitu berupa siksaan yang sangat mengerikan,

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ

(73) Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

(74) Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ

(75) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.

Kaum gay ! Itulah akibat yang dirasakan oleh kaum yang tidak menaati Nabi mereka, telah sampai kepada mereka peringatan darinya, namun mereka enggan bertaubat dari kemaksiatan mereka tersebut.

Janganlah Anda -wahai kaum gay- mengikuti jejak kaum Nabi Luth ‘alaihis salam tersebut!

Kesimpulan :

Sodomi (liwath) adalah salah satu bentuk kriminal yang paling berat dan termasuk dosa yang paling menjijikkan serta salah satu dosa besar, sehingga Allah pun menyiksa pelakunya dengan siksaan yang tidak ditimpakan kepada umat manapun!

Sodomi (liwath) merupakan penyakit yang menyimpang dari fitroh yang lurus, menunjukkan ketidakberesan akal pelakunya, lemahnya keimanannya dan dimurkai oleh Rabbul ‘alamin!

Nas`alullahas salamah wal ‘afiyah… Amiin.

***
Penulis: Ust. Sa’id Abu Ukasyah
Artikel Muslim.or.id
 1. Fatwa MUI no. 57 thn. 2014 tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan ↩
 2.  Fatwa.Islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72191 ↩
 3. Al-Mughni 9/59 ↩
Sahabat muslim, yuk berdakwah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut silakan klik disini. Jazakallahu khaira

Kaum Gay, Inilah Wahyu Allah Ta'ala Tentang Anda | Muslim.Or.Id
https://muslim.or.id/27432-kaum-gay-inilah-wahyu-allah-taala-tentang-anda.html
Muslim.Or.Id
Islam larang kegiatan seks bebas, lesbian dan gay
admin   04/11/2011

Festival Seksualiti Merdeka anjuran lebih 20 NGO dan individu-individu sedang berlangsung bermula 1 November sehingga 13 November 2011 di Annexe Gallery Kuala Lumpur. Program ini menuntut kebebasan seksual dengan mempromosikan budaya seks bebas (zina), dan seks songsang seperti gay dan lesbian.  Pada 22 November pula di Genting Highland, akan diadakan sebuah konsert hiburan yang menampilkan seorang penyanyi Britain, Elton John yang juga seorang gay. Ini merupakan dua contoh program yang telah dirancang dengan teliti untuk merosakkan umat Islam. 

Menurut Islam, budaya-budaya tersebut jelas bercanggah dengan ajaran Islam. Sekalipun pihak penganjur menggunakan hujah hak asasi manusia dan hak bukan Islam, ternyata perkara ini bercanggah dengan fitrah dan tamadun manusia dan tidak pernah dibenarkan dalam sejarah mana-mana agama di dunia.

Umat Islam diseru agar tidak terpengaruh dengan maksiat-maksiat tersebut.Jangan mencuba-cuba, teriku-ikut malah terlibat dengan kegiatan yang disifatkan lebih hina daripada binatang.

Berikut adalah beberapa dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menerangkan pengharaman seks bebas (zina), gay dan lesbian: 

1. Firman Allah di dalam Surah Al-Isra’, ayat 32 yang bermaksud:

Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).

2. Firman Allah di dalam Surah An-Nur, ayat 2 yang bermaksud:

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

3. Firman Allah di dalam Surah As-Syu’araa’, ayat 165 dan 166 yang bermaksud:

“Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia, “Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan yang halal) dari badan isteri-isteri kamu? (kamu orang-orang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (keinginan kebanyakan haiwan)!” 

4. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hakim, daripada Abu Hurairah RA:

منزنىأوشربالخمرنزعاللهمنهالإيمانكمايخلعالإنسانالقميصمنرأسه رواه الحاكمعنأبىهريرة

Maksudnya: Barang siapa yang berzina dan meminum arak, Allah mencabut daripadanya iman sepertimana seseorang manusia menanggalkan baju daripada kepalanya.

5. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, daripada Ibnu Abbas RA: 

عنابنعباسرضياللهعنهما،أنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقال : «منوجدتموهيعملعملقوملوطفاقتلواالفاعلوالمفعولبه»

Maksudnya: Sesiapa yang kamu dapatinya mengamalkan maksiat kaum Nabi Luth, maka bunuhlah peliwat dan yang diliwat.

6. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, daripada Abu Musa: 

إذاأتىالرجلُالرجلَفهمازانيانوإذاأتتالمرأةُالمرأةَفهمازانيتان

Maksudnya: Jika seorang lelaki mendatangi lelaki lain (meliwatnya) maka mereka berdua adalah penzina, dan jika seorang wanita mendatangi wanita lain (lesbian) maka mereka berdua adalah penzina. 

Muslimin muslimat sekalian, 

Janganlah kita bersikap berdiam diri dengan alasan hal ini tidak melibatkan diri secara langsung. Perlu diingatkan kerosakan yang berlaku ini akan tetap menimpa kita, jika tidak sekarang mungkin pada masa akan datang. 

Firman Allah di dalam Surah Ar-Rum, ayat 41 yang bermaksud:

Telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).

Firman Allah di dalam Surah Al-Anfal, ayat 25 yang bermaksud:

Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang membawa bala bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus (tetapi akan menimpa kamu secara umum). Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab seksaNya.

Di dalam konsep menegah kemungkaran, sama-samalah kita memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan. Tindakan kita pada hari ini akan menentukan masa depan kita pada hari esok. Allah akan bertanya apakah yang telah anda lakukan demi menyelamatkan anak bangsamu?

Mohd. Firdaus Salleh Hudin
Pegawai Penyelidik ISMA
Blog: www.ustazos.blogspot.com
Islam larang kegiatan seks bebas, lesbian dan gay - Portal Islam dan Melayu | ISMAWeb
https://www.ismaweb.net/2011/11/04/islam-larang-kegiatan-seks-bebas-lesbian-dan-gay/

Hadis-hadis Sahih Berkaitan Perlakuan LGBT - Jakim

www.islam.gov.my/images/.../Hadis-hadis_Sahih_Berkaitan_Perlakuan_LGBT.pdf

firmanNya pada ayat 80-84, Surah al-A'raf yang bermaksud: ... kononnya mengharamkanhomoseksual, ... dalam Islam yang melarang perlakuan LGBT.” 03.

TUESDAY, JULY 21, 2015
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSEKSUAL (LGBT) DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPT)?

1.0  PENDAHULUAN

Gejala Sosial merupakan fenomena modenisasi dan kejutan budaya yang melanda golongan remaja dan belia. Globalisasi dan modenisasi juga merupakan penyebab berlakunya perubahan nilai dalam diri individu, keluarga dan masyarakat. Malaysia ialah antara negara yang menerima tempias negatif arus globalisasi khususnya dalam isu berkaitan sosial. Budaya negatif seperti gaya hidup bebas ala barat yang bertentangan dengan budaya  dan agama telah mula meresap dalam masyarakat. Masyarakat kita pada hari ini semakin diresapi budaya hedonisme  seperti suka berpoya-poya, berhibur dengan keterlaluan, ketagih rokok, judi, arak dan pengamalan seks bebas.

Rangkaian budaya  seks bebas akhirnya melahirkan manusia yang digelar sebagai Lesbian, Gay, Biseseksual dan Transeksual (LGBT). Dalam konteks Malaysia hari ini, golongan LGBT merupakan ancaman baru dalam sistem sosial dan kehidupan beragama di negara ini.

Antara ancaman LGBT kepada sistem sosial dan beragama dapat dilihat antaranya ialah mereka telah menuntut supaya aktiviti gay diiktiraf untuk bebas diamalkan di negara ini. Mereka menuntut atas nama kebebasan hak asasi manusia yang kononnya diiktiraf oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat.  Seterusnya bagi memperjuangkan agenda songsang itu, mereka telah menubuhkan kelab-kelab gay yang menonjolkan aktiviti-aktiviti dan identiti  mereka. 

Mereka juga mengiklankan aktiviti melalu laman sesewang seperti melalui blog, you tube dan lainnya. Tanpa perasaan malu, norma atau takutkan undang-undang malah bangga dengan kemungkaran tersebut. Situasi ini sekiranya dibiarkan pasti akan menggugat sistem kekeluargaan, sosial dan kehidupan beragama umat Islam di negara ini.

Secara umumnya isu LGBT bukanlah isu baru yang berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia dan juga di negara ini. Cumanya kemunculan mereka   ketika ini telah mengejutkan banyak pihak. Ini kerana keberanian mereka untuk menonjolkan diri secara terbuka dan tindakan mereka untuk menuntut aktiviti  gay dan aktiviti seumpamanya diiktiraf di negara ini. Kemungkinan ini dilakukan untuk meniru sebagaimana yang berlaku di sesetengah negara barat.

Memandangkan Islam adalah agama suci dan agama Persekutuan Malaysia perbuatan sesetengah individu Muslim yang terlibat dengan aktiviti gay dan perbuatan seumpamanya sebenarnya telah mencemar maruah agama Islam dan umat Islam itu sendiri. Oleh kerana itu, usaha hendaklah dicari terutamanya oleh agensi agama Islam untuk menangani dan menghapuskan perbuatan terkutuk tersebut. Ini dilakukan demi maruah agama Islam dan maruah 17 juta (67%) Muslim di negara ini.

2.0 PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERLAKUAN LGBT

Islam dan semua mazhab yang diiktiraf mengharamkan lesbian, gay  biseksual dan Transeksual (LGBT). LGBT suatu perlakuan dalam kategori  mungkar dan dosa besar seperti perbuatan zina, lacur, arak, dan judi. Pengharamannya jelas disabitkan melalui sumber ilmu (epistemologi) Islam.

Di dalam al-Qur’an pengharamannya secara jelas disebutkan antaranya di dalam Surah Al-Isra’: 17-32, Surah Al-Nur: 24-2, Surah Al-A’raf: 80-84, Surah Al-Naml :     54-58, Surah Al-Nisa: 15-16 dan Surah  dan Surah Al-Ankabut: 28-35. Begitu juga banyak Hadis Rasulullah juga mengharamkan perbuatan-perbuatan tersebut.Ijmak Ulama’ sependapat bahawa perlakuan zina, liwat dan musahaqah yang dikaitkan dengan amalan lesbian, gay dan biseksual termasuk dalam dosa besar dan pelakunya wajib bertaubat dan dikenakan hukuman berdasarkan hukum Syariah yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, dari sudut Syariah, ulama’ sependapat menyatakan homoseksualiti suatu jenayah yang boleh dikenakan hukuman demi menjaga kepentingan diri dan masyarakat. Perbezaan pandangan hanya timbul berkaitan bentuk hukuman sama ada dikenakan hukuman hudud atau takzir seperti dipenjara atau dibuang negeri.

Begitu juga perlakuan jenayah seperti zina dan gay ini adalah satu kesalahan jenayah Syariah yang berat menurut hukum Islam. Bahkan di dalam kes tertentu pemerintah/kerajaan sendiri tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman melainkan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, kes zina di bawah jenayah hudud kerajaan pun tidak berhak memberi pengampunan terhadap hukumannya melainkan hukuman rejam atau rotan 100 kali.

Memandangkan besarnya implikasi yang akan terjadi  LGBT ini maka sewajarnya seluruh masyarakat di Malaysia memikirkan satu strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mencegah kumpulan ini dari terus berkembang. Sekiranya tindakan pencegahan tidak dilakukan dikhuatiri ia akan mengundang murka dan bala dari Allah S.W.T yang apabila  ia berlaku musibahnya akan turut terkena  setiap daripada kita sama ada golongan taat atau golongan yang engkar.

3.0 SENARIO LGBT di IPT

Kemunculan kelompok LGBT di IPT boleh memberi gambaran yang negatif kepada masyarakat dan menjatuhkan imej universiti. Matlamat pelajar ke universiti adalah untuk menuntut ilmu sehingga tamat pengajian. Namun, sama ada disedari atau tidak masalah sosial muncul dengan pelbagai budaya dan ragam. Salah satunya adalah masalah yang dibawa oleh kelompok lelaki lembut yang wujud di dalam persekitaran gedung pendidikan. Seperti hidup bersosial dengan rakan perempuan, budaya ”pinky” yang menjadi gaya dan trend dikalangan lelaki lembut, dan sebagainya.Antara sorotan kajian yang boleh memberi pencerahan berkaitan isu ini adalah sebagaimana dibawah:

Kajian Dr Zuraidah Abdullah dari Universiti Malaya mendapati dari seramai 344 orang responden transgender yang terdiri daripada transwomen atau ‘Mak Nyah’ terlibat dengan kajian ini. Majoriti 156 orang (45.0%) responden berumur dari 21 sehingga 29 tahun iaitu seramai diiukuti 133 orang (39.0%) responden yang berumur 30 sehingga 39 tahun, 41 orang (12.0%) responden yang berumur 40 sehingga 49 tahun, 7 orang (2.0%) responden yang berumur 50 tahun keatas dan bawah 20 tahun masing-masing. Responden terdiri daripada pelbagai golongan etnik (235 atau 68.0% adalah Melayu, 31 atau 9.0% adalah Cina, 78 atau 22.0% adalah lain-lain etnik dan tiada responden dari etnik India). Sesuai dengan kepelbagaian etnik di Malaysia, hasil kajian turut mempengaruhi kepelbagaian dari aspek agama. Majoriti responden beragama Islam iaitu seramai 271 orang (79.0%), Kristian adalah seramai 31 orang (9.0%), Buddha adalah seramai 17 (5.0%), lain-lain agama adalah seramai 25 orang (8.0%).       

 Dari segi pendidikan, majoriti responden mempunyai tahap pendidikan yang rendah iaitu seramai 236 orang (69.0%). Mereka terdiri daripada responden yang menerima pendidikan dari peringkat Sijil Pelajaran Malaysia iaitu seramai 123 orang (36.0%), diikuti peringkat diploma iaitu seramai 72 orang (21.0%), peringkat Penilaian Menengah Rendah iaitu seramai 17 orang (5.0%) dan peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia iaitu seramai 7 orang (2.0%). Manakala responden yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi adalah seramai 108 orang (31.0%) sahaja. Mereka adalah responden yang menerima pendidikan dari peringkat Ijazah iaitu seramai 61 orang (17.0%), peringkat Sarjana adalah seramai 44 orang (13.0%) dan peringkat Doktor Falsafah iaitu seramai 3 orang (1.0%).

Kajian oleh Farahwahida Binti Mohd Yusof & Sharifah Munirah Binti Timmiati Fakulti Pendidikan,Universiti Teknologi Malaysia dengan tajuk ‘Lelaki Lembut: Faktor Dan Kesannya Kepada Pembentukan Sahsiah Mahasiswa IPTA’. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lelaki lembut di Universiti Teknologi Malaysia, disamping untuk mengetahui kesan pembentukan sahsiah lelaki lembut serta menghuraikan kedudukan lelaki lembut dalam perspektif Islam. Kajian ini menggunakan metode penentuan subjek, metode pengumpulan data dan metode analisis data untuk mendapatkan hasil kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor teman-teman , faktor keluarga dan media turut mempengaruhi golongan lembut. Kesan pembentukan sahsiah lelaki lembut tidak dinafikan memberi telah memberi kesan kepada mereka. Dalam konteks Islam pula, tiada istilah lelaki lembut. Golongan ini dikategorikan sebagai tranvetite dan hokum haram sekiranya mereka bertingkah laku seperti perempuan dan menukar jantina. Di akhir kajian, beberapa cadangan turut dikemukan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengatasi golongan lelaki lembut.

Kajian ini dijalankan terhadap pelajar lelaki yang menduduki pengajian sepenuh masa yang berwatakan dan berketrampilan lembut di Universiti Teknologi Malaysia, Kampus Skudai, Johor. Perkara yang dikaji hanyalah terbatas kepada faktor yang mempengaruhi golongan lelaki lembut dan mengetahui kesannya dalam membentuk sahsiah dalam kehidupan mereka kelak.

Menurut beliau terdapat  4 faktor pembiakan: 

1. Biologi, asasnya mereka ada jantina iaitu jelas lelaki.
2. Kawan–kawan, didapati suka berkawan dengan perempuan sebab jiwa dan budaya yang  sama. Suka bantu junior dalam pelajaran.
3. Keluarga: Kurang kasih sayang bapa, bapa garang lebih rapat dengan ibu, dari kecil ibu  suka  pakaikan pakaian wanita, ikut-ikut perangani ibu suka bersolek,
4. Media: drama memaparkan mak nyah, suka tengok model wanita yang cantik-cantik,  berangan menjadi seperti mereka.

Gejala LGBT di IPT Mengikut Perspektif Pelajar UTP” oleh  Seri Nara Diraja 
(http://www.slideshare.net/rajarosenani/lgbt-titas)

Menjelaskan punca perkembangan LGBT sama dengan kajian diatas juga melibatkan 4 faktor diatas. Gaya hidup gay sebagaimana temubual yang dilakukan menyatakan bahawa mereka seronok melakukan hubungan dengan lelaki, namun sedar ia salah dan ingin bertaubat bila sampai masanya. 43 Pelajar UTP dari menolak LGBT dan sedar dan menganggap ia adalah satu gejala yang tidak bertamadun/barat. Cadangan kajian ialah perlakuan ini perlu ditentang dan dirawat.

Kajian bertajuk Difusi Ruangan Budaya Transeksualisme Dan Imaginasi Geografi Pelajar Lelaki Berpenampilan Silang Di Universiti Tempatan Malaysia (Spatial Diffusion of Transsexualism and Geographical Imagination of the Cross-dressed Male Students in Malaysian Local Universities) oleh Suriati Ghazali, Jabil Mapjabil, Azilah Mohamad Nor, Narimah Samat, Jas Laile Suzana Jaafar mendapati peranan rakan dan media sangat penting dalam penyebaran budaya transeksual di kalangan responden. Manakala imaginasi dan identifikasi yang diberikan oleh responden terhadap diri mereka, iaitu sebagai wanita, memudahkan mereka menerima gaya hidup transeksual.

Seterusnya kajian yang bertajuk ‘Faktor faktor yang mempengaruhi kecelaruan gender di Kalangan pelajar lelaki lembut di UITM Johor” oleh Sidek Abdullah, Khadijah Yahya, Hasdi Yusoff (2005) menyatakan 4 faktor terjebak dengan LGBT :

1. Rakan Sebaya
2. Keluarga
3. Sosiologi
4. Persekitaran

Menurut Dr Zuraidah (2014) Hak asasi dan diskriminasi golongan transgender di Malaysia memerlukan perhatian dari pelbagai pihak terutamanya kepada pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan. Hasil kajian ini menunjukkan golongan transgender di Malaysia masih lagi memperjuangkan hak asasi dan kebebasan mereka. Majoriti responden berpendapat hak asasi perlu diberikan kepada golongan transgender di Malaysia (334 orang atau 97.0%). Responden turut berpendapat bahawa golongan transgender di Malaysia didiskriminasi oleh masyarakat (313 orang atau 92.0%). Walaupun terdapat perkhidmatan kebajikan yang disediakan kepada komuniti transgender di negara ini, namun berdasarkan hasil dapatan kajian mendapati terdapatnya responden yang beranggapan perkhidmatan yang disediakan masih lagi tidak mencukupi. Majoriti responden bersetuju bahawa kemudahan kebajikan yang disediakan kepada komuniti transgender adalah masih kurang (216 orang atau 63.0%). Oleh kerana majoriti responden berpendapat bahawa mereka didiskriminasi, ini menyebabkan mereka merasakan hak asasi mereka sebagai transgender adalah tidak dilindungi (279 orang atau 81.0%).

Agama masih memainkan peranan yang penting apabila seseorang berhadapan dengan isu transgender malah golongan transgender turut mengakui peranan agama dalam membuat keputusan. Majoriti responden berpendapat bahawa agama memainkan peranan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap golongan transgender di Malaysia (331 orang atau 96.0%). Daripada hasil kajian ini juga mendapati, walaupun terdapat agama yang melarang penganutnya menjadi seorang transgender namun kebanyakkan responden masih mampu bertoleransi apabila ingin membuat sebarang keputusan. Hampir keseluruhan responden masih berpegang kepada ajaran agama untuk membuat keputusan apabila melibatkan jantina diri mereka walaupun mereka bergelar sebagai transgender  ( 227 orang atau 66.0%).

Maka dapatlah dirumuskan bahawa keimanan yang rapuh ditambah dengan persekitaran yang memberangsangkan ke arah gaya hidup LGBT merupakan pemangkin kearah bertambah suburnya budaya yang celaru ini. Sesuatu harus dijalan dalam dalam menangani isu ini. Penulis melihat satu kajian yang holistic wajib dijalankan untuk melihat isu dengan lebih dekat tanpa prasangka semata mata kerana apa yang didapati ketika ini kajian yangdijalankan adalah dalam bentuk terpisah seperti hanya berkaitan mak nyah atau peng kid semata-mata. Hasil kajian boleh digunakan dalam pelan tindakan untuk sokong bantu dan rawat kepada golongan ini terutama kepada penuntut di IPT yang merupakan harapan Negara pada masa depan.

4.0 PENUTUP 

Isu ini perlu ditangani secara konsisten dengan pelan strategi yang betul supaya tidak membazirkan masa dan kos kerajaan.

RUJUKAN:

Farahwahida Binti Mohd Yusof & Sharifah Munirah Binti Timmiati .‘Lelaki Lembut: Faktor Dan Kesannya Kepada Pembentukan Sahsiah Mahasiswa IPTA’. Fakulti Pendidikan,Universiti Teknologi Malaysia
Sidek Abdullah, Khadijah Yahya, Hasdi Yusoff .2005. ‘Faktor faktor yang mempengaruhi kecelaruan gender di Kalangan pelajar lelaki lembut di UITM Johor : Johor
Suriati Ghazali, Jabil Mapjabil, Azilah Mohamad Nor, Narimah Samat, Jas Laile Suzana Jaafar. 2012. Difusi Ruangan Budaya Transeksualisme Dan Imaginasi Geografi Pelajar Lelaki Berpenampilan Silang Di Universiti Tempatan Malaysia (Spatial Diffusion of Transsexualism and Geographical Imagination of the Cross-dressed Male Students in Malaysian Local Universities) .Journal Of Sosial Sciences and Humanities. Volume 7, No 5. 2012 © e-Bangi, FSSK, UKM.
Seri Nara Diraja. Gejala LGBT di UTP
Zuraidah Abdullah. 2015. Laporan Kajian Universiti Malaysia. UM : Kuala Lumpur

Dicatat oleh Haslinda Lukman di 11:34 PM
HASLINDA LUKMAN: LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSEKSUAL (LGBT) DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPT) ?
http://haslindalukman-puteriamirah.blogspot.com/2015/07/lesbian-gay-biseksual-dan-transeksual.html

MENCONTENG UNTUK PERUBAHAN™
merentasi realiti ..bukan sekadar bawah tempurung media pengampu ...
Marina Mahathir buat hal lagi
Marina tegur pendirian Wan Azizah tentang isu LGBT yang didakwa haram

PETALING JAYA: Aktivis sosial Marina Mahathir menegur kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail mengenai mereka yang menyokong komuniti lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Anak sulung kepada Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad membuat teguran itu melalui Twitter apabila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata dalam satu temu bual bersama pihak stesen radio BFM bahawa dia tidak akan membiarkan gaya hidup masyarakat LGBT, sambil menambah bahawa ia adalah haram.


Marina menulis: "Kepada @drwanazizah, adakah anda memanggil ramai orang termasuk saya yang telah menunjukkan sokongan kepada mereka yang terpinggir oleh masyarakat itu haram?


Beliau turut berkongsi pautan di Twitter tentang artikel yang disiarkan Nikkei Asian Review yang memaparkan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai berkata: "Masyarakat Malaysia mesti hidup dengan kepercayaan dan cara hidup yang berbeza; dan harus menghormati mereka yang berbeza, termasuk golongan gay, biseksual dan transgender."


"Bagaimana sekarang @drwanazizah?" tanya Marina.


Marina sebelum ini turut menegur Dr Wan Azizah yang pernah mengeluarkan kenyataan bahawa tiada tindakan akan diambil ke atas lelaki Kelantan berusia 41 tahun yang mengahwini gadis 11 tahun di Thailand. - 

The Star
article end
Marina Mahathir buat hal lagi ~ Menconteng Untuk Perubahan™
https://penburukonline.blogspot.com/2018/08/marina-mahathir-buat-hal-lagi.html

.... 

Tiada ulasan: