Isnin, 7 Januari 2019

U-rEp. 9009.Hati dan emosi mudah terpedaya dengan ketenangan palsu... 
Foto Kembara Mencari Redha.
Assalamu'allaikum warohmatullohi wabarokatuh 

BAIKAH SAYA

"Baik kah saya" walaupun selalu sholat 5 waktu serta tepat pada waktunya.

"Baik kah saya" walaupun telah berhaji dan umroh beberapa kali.

"Baik kah saya" walaupun telah bersedekah setiap hari.

"Baik kah saya" walaupun setiap hari kita memberi nasihat dan teguran kepada orang lain yang berbuat salah.

"Baik kah saya" walaupun setiap malam sholat Tahajjud, Witir, Hajat dan zikir.

"Baik kah saya" walaupun tiap hari ke masjid atau musholla utk shalat dan menambah ilmu.

"Baik kah saya" walaupun setiap saat kita update status berunsur nasihat dan dakwah.

"Baik kah saya" walaupun setiap saat kita menolong orang lain.

Aisyah ra ditanya orang : "Siapakah orang yang buruk?" dijawab olehnya "yaitu orang yang merasa dirinya baik". Beliau ditanya lagi "Siapakah orang yang baik?", maka dijawab "yaitu orang yang merasa dirinya buruk".

Selalu letakan diri kita dalam keadaan “Aku banyak kekurangan dan kelemahan, semua orang lain lebih baik dari aku karena hati manusia masing-masing hanya diketahui Allah”.

Jangan merasa diri kita lebih baik dari pada orang lain. Karena kita takkan pernah tahu dimanakah dan bilakah saat hati kita ikhlas melakukan amalan-amalan sholeh, menasihati orang serta beramal ibadah lain yang bakal diterima oleh Allah Swt.

Wujudkan keikhlasan hindari iri dan dengki. Selalu mengharapkan ridho Allah. "Kita tak tahu amal manakah yang Allah terima."

Wallohu'alam bishawab

Kembara Mencari Redha - Siaran

https://www.youtube.com/watch?v=m4YJ3wiC0fU
Maulid Nabi Muhammad ﷺ, dihadiri Raja Bali Dr. Ida Cokorda Pemecutan XI - Ustadz Abdul Somad, Lc. MA

Diterbitkan pada 11 Dis 2017

Pengajian Maulid Nabi Muhammad ﷺ Masjid Baiturrahmah Wanasari Denpasar Bali. Turut dihadiri bersama Raja Bali Dr. Ida Cokorde Pemecutan XI. 9 Desember 2017. Dipersembahkan untuk ummat oleh Tafaqquh Study Club, Pekanbaru - Riau. Follow kami di Twitter: @tafaqquhonline (http://www.twitter.com/tafaqquhonline), Instagram: @tafaqquhonline Facebook: Redaksi Tafaqquh (http://www.facebook.com/redaksitafaqquh) Facebook: Ustadz Abdul Somad (http://www.facebook.com/ustadzabdulsomad Instagram: @UstadzAbdulSomad Buku-buku dan CD Kajian Ilmiah Islam bersama Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc. MA dan Ustadz Abdul Somad, Lc. MA serta koleksi buku-buku Islam lainnya bisa didapatkan di Toko Buku Tafaqquh, jalan Duyung No. 39 DE (depan Masjid Nurul Haq), Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Belanja online buku kami di http://www.tbtafaqquh.com atau Bukalapak http://www.bukalapak.com/tbtafaqquh - Keuntungan dari penjualan buku akan digunakan kembali untuk biaya operasional dakwah, termasuk pembuatan konten dakwah yang kami upload di Youtube. Insya Allah menjadi amal jariyah untuk para pembeli jika diniatkan ikhlas karena Allah. PERHATIAN - Tidak diperkenankan meng-upload ulang video Kajian ini di Youtube / memotong / meng-edit sebagian atau seluruhnya / dan memanfaatkannya untuk keperluan komersil. Silakan disebarluaskan dengan tetap mencantumkan link sumber. Jazakumullah khayran. --- *** --- Ustadz Musthafa Umar Ustadz Abdul Somad Tafaqquh Pekanbaru

Maulid Nabi Muhammad ﷺ, dihadiri Raja Bali Dr. Ida Cokorda Pemecutan XI - Ustadz Abdul Somad, Lc. MA - YouTube

Foto Kembara Mencari Redha.
ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT.

Ini kerana Allah ta'ala tidak memerlukan kepada makhluk-makhlukNya,azali dan abadinya Allah Tidak memerlukan kepada selainNya.
Maka Allah tidak memerlukan kepada tempat untuk diduduki dan tidak merlukan kepada benda untuk diliputiNya dan Dia tidak memerlukan kepada arah. Cukup sebagai dalil pada mensucikan Allah dari bertempat atau berarah itu dengan firman Allah ta'ala yang bermaksud:

" Tiada sesuatupun yang menyerupai Allah".

Sekiranya Allah bertempat maka sudah pasti bagiNya persamaan dan berukuran tinggi lebar, dalam, dan sesuatu yang sedimikian pastinya adalah makhluk dan memerlukan kepada yang lain menetapkan ukuran panjangnya, lebarnya, dalamnya. Demikian tadi dalil 'Allah Wujud Tanpa Bertempat' dari Al-Quran.

Manakala dalil dari hadith Nabi pula adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainya dengan sanad yang sohih bahawa Rasulullah (selawat dan salam keatasnya) bersabda yang bermaksud:

"Allah telah sedia wujud (azali) dan selain Allah tiada sesuatupun yang sedia wujud (azali)".

Makna hadith Nabi tadi adalah Allah telah sedia ada pada azal lagi, tidak ada bersama Allah selainNya, air belum ada lagi, udara belum ada lagi, bumi belum wujud lagi, langit belum wujud lagi, kursi belum ada lagi, arasy belum ada lagi, manusia belum wujud lagi, jin belum wujud lagi, malaikat belum ada lagi, masa belum ada lagi, tempat belum wujud lagi dan arah juga belum wujud lagi.

Manakala Allah telah sedia wujud tanpa tempat sebelum tempat dicipta dan Allah tidak sama sekali memerlukan kepada tempat. Inilah yang dinyatakan dari Hadith Nabi tadi. Saidina Ali (semoga Allah meredhoinya) berkata:

" Allah telah sedia ada tidak bertempat dan Allah sekarang juga atas sediakalaNya tanpa bertempat".
Diriwayatkan oleh Imam Abu Mansour Al-Baghdady dalam kitabnya Al-farqu Bainal Firaq.

Dari segi akal, sebagaimana diterima akan kewujudan Allah ta'ala itu tanpa tempat dan tanpa arah sebelum adanya tempat dan arah maka benarlah kewujudan Allah itu setelah mencipta tempat Dia tidak bertempat dan tidak memerlukan arah. 


Dalil ini semua, bukanlah menafikan kewujudanNya sepertimana yang dituduh oleh ajaran yang menjisimkan dan menyamakan Allah dengan makhluk pada zaman ini iaitu ajaran Wahhabiyah.

Kita mengangkat tangan ke langit ketika berdoa bukanlah kerana Allah berada dilangit akan tetapi kita mengangkat tangan ke langit kerana langit merupakan kiblat bagi doa, tempat terkumpulnya banyak rahmat dan berkat. Sepertimana kita menghadap ke arah ka'bah ketika solat tidaklah bererti Allah itu berada di ka'bah akan tetapi kerana ka'bah itu kiblat bagi solat. Inilah yang telah dinyatakan oleh para ulama Islam.

Saidina Ali (semoga Allah meredhoinya) turut menjelaskan: "Akan kembali satu kaum dari umat ini ketika hampir hari kiamat kelak mereka menjadi kafir, lantas sesorang lelaki bertanya: ' Wahai amirul mu'minin! Kekufuran mereka itu disebabkan apa? kerana mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama atau mengingkari sesuatu dalam agama?' Saidina Ali menjawab: Kekufuran mereka kerana mengingkari sesuatu dalam agama iaitu mereka mengingkari Pencipta mereka dengan menyifatkan Pencipta itu berjisim dan beranggota". Diriwakan oleh Ibnu Al-Mu'allim Al-Qurasyi dalam kitabnya berjudul Najmul Muhtady Wa Rojmul Mu'tady.


Berkata Imam Zainul Abidin (semoga Allah meredhoinya): " Engkaulah Allah yang tidak diliputi tempat". Diriwayat oleh Al-Hafiz Az-Zabidy.

Imam Abu Hanifah menyatakan dalam kitabnya Fiqhul Absat: " Allah ta'ala telah sedia ada tanpa tempat, Allah telah sedia wujud sebelum mencipta makhluk, dimana sesuatu tempat itu pun belum wujud lagi, makhluk belum ada lagi sesuatu benda pun belum ada lagi, dan Allah lah yang mencipta setiap sesuatu.

Dinyatakan dengan sanad yang sohih oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Wahb berkata: "Ketika kami bersama dengan Imam Malik, datang seseorang lelaki lantas bertanya: 'Wahai Abu Abdillah Imam Malik! 'Ar-Rahman 'Alal Arasyi Istawa' bagaimana bentuk istiwa Allah? maka Imam Malik kelihatan merah mukanya kemudian beliau mengangkat wajahnya lantas berkata: 'Ar-Rahman 'Alal Arasyi Istawa' ianya sepertimana yang telah disifatkanNya dan tidak boleh ditanya bentukNya kerana bentuk itu bagi Allah adalah tertolak dan aku tidak dapati engkau melainkan seorang pembuat bid'ah! maka keluarkan dia dari sini". 


Manakala riwayat yang berbunyi 'dan bentuk bagi Allah itu adalah dijahili' ianya riwayat yang tidak sohih.

Imam kita Imam Syafie (semoga Allah meredhoinya) telah berkata: " Barangsiapa mempercayai Allah itu duduk di atas Arasy maka dia telah kafir". Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mu'allim Al-Qurasyi dalam kitabnya Najmul Muhtady Wa Rojmul Mu'tadi.


Berkata Imam Ahli Sunnah Wal jamaah Imam Abu Hasan Al-Asy'ary dalam kitabnya berjudul An-Nawadir: "Barangsiapa yang mempercayai Allah itu jisim maka dia tidak mengenali Tuhannya dan sesungguhnya dia mengkufuri Allah". 

Maka jelaslah dari kenyataan Imam Al-Asy'ary tadi bahawa kitabnya yang berjudul Al-Ibanah pada hari ini telah ditokok tambah.

Berkata Imam Abu Ja'far At-Tohawi yang mana beliau ini merupakan ulama As-Salaf As-Soleh: " Maha suci Allah dari mempunyai ukuran, penghujung, sendi, anggota dan benda-benda kecil dan Allah tidak diliputi dengan mana-amana arah enam sepertimana makhlukNya".


Beliau berkata lagi: " Barangsiapa yang menyifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk maka dia jatuh kafir".


Antara sifat makhluk adalah bergerak,duduk diam, turun, naik, bersemayam, duduk, berukuran, bercantum,berpisah,berubah, berada di tempat,berarah, berkata-kata dengan huruf, suara, bahasa dan lain-lain.

Telah dinukilkan oleh Imam Al-Qorofy dan Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitamy dan selainya menukilkan kenyataan bahawa: " Imam Syafie, Imam Malik Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah (semoga Allah meredhoi mereka) berkata bahawa jatuh hukum kufur bagi sesiapa yang berkata Allah itu ber-arah dan berjisim dan benarlah penghukuman Imam-imam tadi".

Wahai seluruh orang-orang muslim.


Kami mengakhiri penjelasan ini dengan ungkapan kaedah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad Bin Hambal (semoga Allah meredhoinya): " Segala yang terbayang dibenak fikiranmu maka ketahuilah bahawa Allah tidak sedemikian" . Dan ini merupaka kaedah yang telah disepakati disisi seluruh ulama Islam.

Berkata Imam kita Abu Bakar (semoga Allah meredhoinya): "Merasai diri itu lemah dari membayangi zat Tuhan maka itulah tauhid mengenal Tuhan dan memcari-cari serta membayangkan zat Tuhan itu pula adalah kufur dan syirik".

Alhamdulillah kita berada dalam akidah yang benar ini, memohon kepada Allah ta'ala agar mematikan kita diatas pegangan ini. Amin ya Arhamar Rohimin Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi robbil 'alamin.


Kembara Mencari Redha - Siaran
Foto Kembara Mencari Redha.
Jika Ada yang Berwudhu, Dialah Orang yang Kentut

SUNGGUH Rasulullah  adalah suri teladan yang baik. Kita sebagai umatnya harus mampu menirunya. 


Dalam kisah-kisah tentangnya, kita boleh mengetahui Rasulullah  mencontohkan bagaimana menyelesaikan sebuah urusan mulai dari hal rumit sehingga hal remeh.

Ada kisah menarik yang berlaku semasa Rasulullah  sedang berkumpul dengan sahabat di masjid. Pada masa itu, terciumlah bau tidak sedap. Bau kentut. Semua sahabat mulai tidak selesa dengan bau itu. Lalu seseorang di antara mereka berdiri dan menyuruh dia yang kentut agar berdiri. "Barang siapa yang kentut, berdirilah," ujar salah seorang sahabat. Semua hening. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Mungkin orang yang kentut tersebut merasa malu. Hingga tiba waktu Isya, tak ada seorang pun yang berdiri dan mengaku dirinya yang kentut. "Jika ada orang yang berdiri lalu berwudhu, pastilah ia orangnya. Orang itulah yang kentut, "ujar salah seorang sahabat. Semuanya diam. Tak ada yang beranjak dari tempat duduknya untuk berwudhu. Lalu Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Melihat keadaan itu, Rasulullah ﷺ mengerti orang yang kentut tadi merasa malu jika berwudhu seorang diri.


"Tunggu dulu, saya belum batal, tapi saya hendak berwudhu lagi."

Semua sahabat mengikuti Rasul untuk berwudhu. Dengan begitu, tidak diketahui siapa orang yang menyebabkan kekecohan akibat bau tak sedap itu. Itulah cara Rasulullah
  menutup aib seseorang. Begitu tinggi dan mulianya akhlak Rasulullah ﷺ

Kembara Mencari Redha - Siaran

Myanmar 'siap terima' repatriasi pengungsi Rohingya tapi menuding Bangladesh
2 November 2017
Pengungsi Rohingya
Arus pengungsi Rohingya dari Rakhine, Myanmar ke Bangladesh masih terus terjadi hingga Rabu 1 November.

Myanmar menyalahkan Bangladesh atas keterlambatan pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Negara Bagian Rakine sejak kerusuhan Agustus lalu.

Seorang juru bicara pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Zaw Htay, menegaskan negara itu sebenarnya sudah siap menerima pemulangan orang Rohingya kapan saja, berdasarkan kesepakatan dengan Bangladesh tentang pemulangan Rohingya ke Myanmar pada awal 1990-an.

Namun dikatakannya Bangladesh belum menerima syarat-syarat yang ditetapkan.

"Kami siap memulai, tetapi pihak lain belum menerimanya, dan proses ini tertunda. Inilah alasan utamanya," kata Zaw Htay.
Ia justru menuduh Bangladesh menunda proses repatriasi untuk mendapatkan bantuan internasional karena menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya.

"Sekarang mereka menerima US$400 juta (sekitar Rp5,4 triliun). Karena menerima dana sebesar ini, kami khawatir program deportasi pengungsi ditunda," tutur Zaw Htay.

"Mereka menerima subsidi internasional. Sekarang kami khawatir mereka memiliki pertimbangan lain dalam masalah repatriasi."
Pengungsi Rohingya
Hak atas foto DIBYANGSHU SARKAR/AFP 
Image caption: Pengungsi Rohingya mengurus kelengkapan pengambilan bantuan bahan pokok di kamp Moynar Ghona, Bangladesh.

Namun Bangladesh menyebut tuduhan itu terlalu berlebihan.

"Klaim itu berlebihan. Kami terperanjat," kata seorang pejabat senior Bangladesh kepada kantor berita Reuters.

"Bagaimana mereka bisa mengatakan hal itu ketika semua orang tahu siapa sebenarnya yang menunda-nunda?"
Warga Myanmar
Hak atas foto NYUNT WIN/EPA
Image caption: Sebagian warga Myanmar menolak rencana pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Di Myanmar, sebutan Rohingya tidak digunakan dan sebagai gantinya digunakan istilah orang Bengali.

Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan kedua pihak berusaha mengatasi perbedaan yang ada.

Perbedaan itu antara lain mencakup termasuk tuntutan Bangladesh agar Myanmar menerapkan rekomendasi dari Komisi Penasihat Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke Myanmar dengan selamat dan mendapat jaminan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Menyusul tekanan internasional, Myanmar mengatakan akan menerima pengungsi Rohingya jika mereka memiliki bukti-bukti pernah tinggal di negara itu.

Namun sebagian besar warga Rohingya mengaku kesulitan mendapatkan surat identitas di Myanmar atau bahkan ditolak sama sekali.

Sejak akhir Agustus lalu, lebih dari 600.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Sebelum gelombang baru tersebut -yang dipicu kekerasan pada akhir Agutsus- negara itu telah menampung sekitar 400.000 pengungsi Rohingya.
Myanmar 'siap terima' repatriasi pengungsi Rohingya tapi menuding Bangladesh - BBC News Indonesia

PBB menuntut pemulangan warga Rohingya ke Myanmar 'dibatalkan'
7 November 2018
Rohingya
Hak atas foto: ZIAUL HAQUE OISHARJH/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA
Image caption: Wajah Sahjahan, 40 tahun, mengalami luka bakar setelah rumahnya dibakar oleh orang-orang Myanmar. Dia, suaminya dan anak-anaknya kemudian melarikan diri ke Bangladesh.

Pelapor khusus hak asasi manusia PBB untuk Myanmar meminta agar pemerintah Bangladesh membatalkan proposal untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi Rohingya ke Myanmar.

PBB memperingatkan pengungsi Rohingya menghadapi "risiko tinggi penganiayaan" apabila mereka pulang ke negara bagian Rakhine, Myanmar.

Informasi dipercaya yang didapatkan PBB menyebutkan bahwa para pengungsi Rohingya di Bangladesh mengaku sangat khawatir apabila dikembalikan ke Myanmar.
"Mereka berada dalam situasi ketakutan apabila terdaftar dalam rombongan yang akan dipulangkan," kata Yanghee Lee, pelapor khusus HAM PBB untuk Myanmar, dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Kantor berita AFP.
Rohingya
Hak atas foto GETTY IMAGES
Image caption Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, menunggu bantuan kemanusiaan. Jumlah mereka mencapai sekitar 700.000 orang.

Dikatakan pula bahwa pihaknya tidak mendapatkan jaminan dari pihak berwenang Myanmar bahwa orang-orang Rohingya itu akan hidup aman setelah meninggalkan lokasi pengungsian di Bangladesh.

"Mereka tidak dapat memberikan jaminan bahwa orang-orang Rohingya itu tidak akan dianiaya kembali," kata Lee.

Menurutnya, akar penyebab krisis Rohingya harus ditangani terlebih dahulu, seperti hak kewarganegaraan dan kebebasan bergerak.

Lebih dari 700.000 orang Rohingya meninggalkan Myanmar pada tahun lalu setelah pemerintah negara itu memerangi kelompok-kelompok pemberontak di wilayah tersebut.
Rohingya
Hak atas foto REUTERS
Image caption Para pegiat kemanusiaan mempertanyakan rencana pemulangan warga Rphingya karena mereka menganggap kondisi di negara bagian Rakhine "belum kondusif untuk pengembalian" warga Rohingya.   

Kedua negara, yaitu Myanmar dan Bangladesh, bersepakat pada 30 Oktober lalu untuk memulangkan kembali warga Rohingya ke kampung halamannya di Rakhine, Myanmar, pada pertengahan November ini.

Walaupun demikian, para pegiat kemanusiaan mempertanyakan rencana itu, karena mereka menganggap kondisi di negara bagian Rakhine "belum kondusif untuk pengembalian" warga Rohingya.   

Sejauh ini Myanmar tidak menganggap Rohingya sebagai kelompok etnis pribumi.

Tidak sedikit warga Myanmar, yang penduduknya mayoritas menganut Buddha, menyebut orang-orang Rohingya sebagai "Bengali", sebuah sebutan yang tersirat mereka adalah warga Bangladesh.


Monday, January 7, 2019
JIKA DAP MENANG DI CAMERON, DEMOKRASI BERJAYA DI MALAYSIA
Jika DAP menang di Cameron, demokrasi berjaya di Malaysia
Jika DAP menang di Cameron, demokrasi berjaya di Malaysia Posted By: Selena Tay on: 
Pilihan raya kecil (PRK) Parlimen Cameron Highlands pada 26 Januari 2019 ini ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Selain PRK pertama yang perlu diadakan semula kerana penyalahgunaan kuasa dalam pilihan raya umum (PRU) lalu, PRK ini juga akan menjadi medan ujian kepada demokrasi yang memasuki era kebebasan sebenar di bawah Pakatan Harapan (PH).
Menurut calon PH, M. Manogaran, PRK ini akan menguji siapakah pilihan sebenar pengundi di Cameron selepas calon MIC pada PRU lalu didapati menang kerana BN menyalahguna kuasa sebagai kerajaan memerintah dalam memberi peruntukan serta bantuan kepada Orang Asli.
Tambah Manogaran, sekiranya beliau menang, keputusan itu akan menjadi mercu tanda bahawa proses demokrasi, keadilan dan ketelusan telah bertapak di dalam era Malaysia Baharu.
“Ramai penduduk di kawasan pedalaman telah membuka mata dan minda mereka setelah PH menang PRU14 lalu. Hari ini mereka tidak teragak-agak hendak menyokong saya.
“Dulu dalam era BN, mereka hanya berani menyokong secara senyap tetapi kini semua pengundi telah rasa berani dan gembira sejak PH menjadi Kerajaan Persekutuan.
“Saya yakin banyak lagi manfaat yang boleh dinikmati oleh pengundi Cameron Highlands sebab Kerajaan PH telah pun mengumumkan banyak bantuan kepada masyarakat Orang Asli.
“Semua golongan masyarakat tidak akan ketinggalan untuk menikmati manfaat dari kerajaan baru ini. Dan juga yang lebih penting, dalam era PH semua pilihan raya mesti berjalan dengan proses yang bersih dan telus. Zaman merasuah pengundi telah berakhir,” tegas Manogaran kepada Suara Pakatan Daily.
Beliau menambah Kerajaan PH akan cuba mengotakan semua janji dalam manifesto walaupun berdepan dengan cabaran hutang negara yang tinggi (RM1 trilion) serta ekonomi sedunia yang lembab.
Katanya, penurunan harga minyak yang bermula pada 5 Januari 2019 merupakan bukti penting Kerajaan PH mampu meringkankan kos sara hidup. 
WARTAWAN RASMI LAMAN REFORMASI: JIKA DAP MENANG DI CAMERON, DEMOKRASI BERJAYA DI MALAYSIA

Monday, January 7, 2019
PKR TEREGGANU MAHU PAS ISYTIHAR RIZAB ROYALTI MINYAK
PKR Teregganu mahu Pas isytihar rizab royalti minyak
PKR Teregganu mahu Pas isytihar rizab royalti minyak 
Posted By: Pentadbir on: 


PKR Terengganu meminta kerajaan negeri pimpinan PAS mengisytiharkan jumlah rizab terkumpul hasil royalti minyak yang diterima setiap tahun.
Pengerusi Azan Ismail berkata perkara itu selaras dengan ketetapan dalam peruntukan undang-undang yang mensyaratkan kerajaan negeri menyimpan RM100 juta daripada hasil petroleum dan gas setiap tahun.
“Kami minta kerajaan negeri yang ada pada hari ini (PAS) isytihar dan perjelas kedudukan rizab hasil royalti negeri sama ada masih ada atau berapa jumlahnya sebagaimana dipersetujui pada sidang Dewan Undangan Negeri pada 1978.
“Jika telah habis dibelanjakan oleh kerajaan Barisan Nasional (BN) dahulu, sila nyatakan. Rizab ini telah dipersetujui khusus untuk kegunaan generasi masa depan untuk perkara yang menjadi keutamaan seperti pendidikan dan kesihatan,” katanya kepada pemberita di pejabat PKR Terengganu hari ini.
Beliau berkata PKR Terengganu tidak menafikan hak royalti minyak untuk kerajaan negeri tetapi perlu dipastikan ia tidak diguna untuk tujuan politik 
WARTAWAN RASMI LAMAN REFORMASI: PKR TEREGGANU MAHU PAS ISYTIHAR RIZAB ROYALTI MINYAK

Monday, January 7, 2019
TERLALU CINA, TIDAK CUKUP CINA: DAP DALAM DILEMA 
Posted By: Pentadbir on: 
Terlalu Cina, tidak cukup Cina: DAP dalam dilema
Terlalu Cina untuk Umno dan PAS, dan tidak cukup Cina untuk MCA, DAP terus-terusan dimomokkan oleh pesaing politiknya.
Usaha untuk mengimbangi wakil Melayu dalam parti itu dan menjadikannya lebih Malaysia bukan mudah, kerana terdapat penentangan daripada pangkalan utama parti, kata Pengerusi DAP Johor dan pakar strategi parti, Liew Chin Tong.
Parti itu bimbang tentang perlunya menjadi parti untuk rakyat Malaysia tetapi terperangkap di dalamnya.
“Sejak 1966, pemimpin sedar ia perlu menjadi parti rakyat Malaysia tetapi realiti politik memerangkap kami di penjuru bukan Melayu,” kata Liew dalam satu temu bual pada Jumaat.
Katanya, DAP perlu berterusan menekankan penyelesaian cara rakyat Malaysia dan berhati-hati supaya ia tidak bertukar menjadi dikotomi kaum.
Di sebalik semua usaha itu, kekurangan pemimpin Melayu dalam parti walaupun di peringkat negeri, menjadikan sukar untuknya menghakis imej terlalu Cina.
Dianggarkan kira-kira 5% daripada 150,000 keahlian DAP ialah Melayu.
Dalam pemilihan parti di Johor dan Selangor baru-baru ini, hanya seorang Melayu – Sheikh Omar Ali mendapat tempat dalam jawatankuasa pusat.
Bagaimanapun, Liew yang kini timbalan menteri pertahanan berkata perlu diingat bahawa DAP meletakkan lebih ramai calon Melayu di bawah umur 40 tahun, berbanding Umno.
“Kami ada majoriti bukan Melayu dan ia realiti yang perlu diterima.
“Tetapi pada pilihan raya lalu, DAP meletakkan 10 calon Melayu bawah umur 40, di mana Umno hanya letak seorang.”
Pada masa itu pun, Liew mengakui ada ahli yang tidak suka dengan tindakan parti meletakkan calon Melayu.
“Kami ada cawangan yang tidak suka dan menuduh kami hanya jaga kepentingan Melayu saja. Oleh itu, ia satu cabaran untuk membuka sempadan dan membantu akar umbi melihat bahawa banyak kepentingan seperti pendidikan dan ekonomi tidak berdasarkan kepada kaum.”
Beliau berkata menjaga kumpulan B40 di mana 75% daripadanya adalah Bumiputera, tidak sama seperti menjuarai kepentingan Melayu saja.
DAP juga tidak dapat memainkan kepentingan Cina, semata-mata untuk membalas serangan MCA dan media Cina kerana tidak “cukup Cina” atau kerana tidak melakukan sebaiknya untuk masyarakat itu.
“Kami bimbang dengan serangan ini tetapi kami tidak akan menggunakan retorik terhadap kaum Cina. Tetapi DAP tidak boleh melakukannya sendirian.
“Ia perlu menjadi wawasan Pakatan Harapan (PH) di mana semua parti perlu menghasilkan sesuatu yang semua orang suka. Ia proses yang perlu dilalui tetapi kami perlu sampai ke peringkat itu lagi,” katanya.
Liew berkata beliau percaya parti berasaskan kaum tidak relevan lagi, walaupun Bersatu, sekutunya dalam PH ialah parti berasaskan kaum Melayu.
“Tidak ramai rakyat Malaysia sekarang yang di peringkat di mana mereka perlukan parti kaum. Kalau tidak PKR tidak akan berkembang dalam masa 20 tahun.
“Kami perlu menggunakan peluang dalam kerajaan untuk berbuat baik kepada orang biasa supaya mereka dapat lihat ia bukan berasaskan kaum,” katanya.
WARTAWAN RASMI LAMAN REFORMASI: TERLALU CINA, TIDAK CUKUP CINA: DAP DALAM DILEMA

Monday, January 7, 2019
PESAN PEMIMPIN LAMA KEPADA ANWAR - TUN MAHATHIR MESTI SELALU DIAWASI

Tidak dinafikan Tun Mahathir Mohamad adalah ahli politik yang licik, pintar dan penuh helah serta selama ini berjaya menewaskan semua musuh-musuhnya.

Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj, Tun Hussein Onn, Musa Hitam, Tengku Razaleigh Hamzah, Anwar Ibrahim, Tun Abdullah Badawi dan Najib Razak, semuanya kecundang di tangan beliau.

Cuma dengan Anwar, meskipun pernah memecatnya pada 1998 dahulu, Tun Mahathir terpaksa tunduk dan sanggup merendahkan dirinya bertemu untuk berbaik semula pada 2016 lalu.

Tetapi, tujuannya ketika itu tidak lain ialah semata-mata untuk memudahkan usahanya menumbangkan Najib, selain untuk menjadikan dirinya lebih diterima oleh Pakatan Harapan.

Bagaimanapun setelah berjaya menjadi Perdana Menteri semula, perseteruan kuasa antara Tun Mahathir dan Anwar bagaikan bermula kembali buat kali kedua.

Di sebalik adanya janji persetujuan untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar, tidak lama selepas mengangkat sumpah jawatan itu, Tun Mahathir sudah memulakan kelicikan dan sikap “telunjuk lurus kelingking berkaitnya” apabila melantik Azmin Ali sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi dalam kabinetnya, sekalipun nama Timbalan Presiden PKR itu tidak pernah dicalonkan oleh parti untuk mengisi jawatan menteri lantaran sudah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor.

Sejak itu mula timbul cakap-cakap beliau didakwa tidak mahu menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar, sebaliknya pilihan Tun Mahathir dilihat condong kepada Azmin.

Kemudian, sekalipun dirinya sendiri mengatakan hanya mahu menjadi Perdana Menteri selama dua tahun saja, ayat-ayat beliau selepas itu terus berbelit-belit seperti, “mungkin dua tahun, mungkin lebih, mungkin kurang”, “mungkin lebih sedikit...”, “kalau Anwar beri izin, dapatlah dua tahun setengah” dan sebagainya.

Di ketika yang sama, Tun Mahathir tidak lupa mengatakan beliau akan tetap berpegang kepada janji dan akan menunaikan janjinya kepada Anwar sebagaimana yang sudah dipersetujui Pakatan Harapan itu.

Dengan yang demikian, pandangan, kepercayaan dan tafsiran orangramai berhubung peralihan kuasa itu jadi berbagai-bagai dan tidak senada.

Adakah Tun Mahathir benar-benar akan menunaikan janjinya?

Dari segi hukum normal atau kebiasaan sebagai manusia, Tun Mahathir sebenarnya tidak boleh lari daripada janjinya untuk menyerahkan jawatan itu kepada penggantinya kerana beliau hanyalah sementara saja memegang jawatan itu berikutan Anwar ketika PRU14 lalu masih lagi berada di dalam penjara.

Namun, di sebalik berusia lebih 93 tahun, Tun Mahathir bukanlah seperti manusia biasa apabila dkaitkan dengan kuasa. 

Seseorang yang rapat denganya pernah berkata, Tun Mahathir sekarang seperti rindu kembali kepada kuasa Perdana Menteri yang pernah dilepaskannya pada 2003 dahulu.

Berdepan keadaan ini, seorang bekas menteri yang pernah berada dalam kabinet bersama-sama Tun Mahathir dan Anwar suatu ketika dahulu menasihatkan Presiden PKR agar sentiasa berhati-hati dan awas terhadap setiap gerak-geri politik Pengerusi Pakatan Harapan itu.

Kata beliau, Tun Mahathir sentiasa banyak muslihat dan tidak pernah ada belas kasihan dalam matlamat yang ingin dicapainya dan kiranya dalam hatinya mahu menyingkirkan seseorang itu, dengan apa cara sekalipun, beliau pasti akan melakukannya.

"Jika Anwar  mudah terleka dan tidak waspada, tidak mustahil beliau akan kecundang sekali lagi kepada Tun Mahathir,"  tegasnya.

Bekas menteri itu mengingatkan bagaimana Tun Mahathir dengan tiada belas kasihan memecat Anwar pada 1998 dahulu, meskipun ketika itu Tun Siti Hasmah mempunyai hubungan yang sangat akrab dan baik dengan Dr. Wan Azizah Wan Ismail, isteri Anwar.

Susulannya, selepas pemecatan Anwar itu, Tun Siti Hasmah terpaksa menemui Dr. Wan Azizah untuk menenangkan jiwa dan memberinya kata-kata semangat.

Malah, kata bekas menteri itu lagi, sehari sebelum pemecatan itu juga, dalam majlis perasmikan Bangunan UMNO Pulau Pinang, Tun Mahathir masih lagi boleh tersenyum mengatakan Anwar adalah bakal penggantinya.

"Pokoknya, gerak geri dan kata-kata politik Tun Mahathir mestilah selalu diperhati dan diawasi oleh Anwar.

"Kalau Anwar sentiasa awas dan berhati-hati, beliau akan berjaya menjadi Perdana Menteri, sebaliknya jika lalai dan alpa, mungkin sekali Tun Mahathir akan menewaskannya buat kali kedua," pesannya lagi. (ShahbudinHusin 06/01/2019).

WARTAWAN RASMI LAMAN REFORMASI: PESAN PEMIMPIN LAMA KEPADA ANWAR - TUN MAHATHIR MESTI SELALU DIAWASI

Monday, January 7, 2019
JIKA BERSATU TIDAK MENGHORMATI JANJI, BAIKLAH SHAFIE SOKONG ANWAR CEPAT2 JADI PERDANA MENTERI!!!

Ketua Menteri Sabah, Shafie Apdal sekali lagi mengingatkan Bersatu agar tidak melebarkan sayapnya ke negeri itu sebagaimana janji yang pernah dilafazkannya sebelum ini.

Kata beliau, pihaknya sentiasa berpegang kepada perkara itu dan berharap Bersatu juga sentiasa menghormati janji tersebut.

Serentak dengan itu, Shafie mahu Bersatu agar lebih menumpukan usahanya mengukuhkan kedudukan sendiri di Semenanjung saja dan membiarkan Warisan memberi tumpuan di Sabah.
Tetapi, bagaimana jika Bersatu memungkiri janji itu akhirnya?

Apalagi berdasarkan rekod Tun Mahathir Mohamad selama ini, beliau sentiasa licik mencipta alasan jika mahu memungkiri sesuatu janji itu.

Berkaitan janji manifesto PRU14 misalnya, disebabkan tidak mahu menunaikan janji-janji itu, Tun Mahathir dengan selamba mengatakan buku manifesto bukanlah "kitab suci", selain berdalih bahawa manifesto itu dirangka dengan keyakinan Pakatan Harapan tidak akan mampu menumbangkan BN.

Tidakkah sikap itu menunjukkan Tun Mahathir tidak benar-benar bertanggungjawab untuk menunaikan janji-janjinya, sedangkan rakyat sudah memberikan undi kemenangan kepada Pakatan Harapan?

Kiranya janji manifesto pun boleh dimungkiri, apakah tidak mungkin janji tidak mengembangkan sayapnya ke Sabah juga bakal dimungkiri?
Hanya ada satu pilihan saja bagi Shafie jika Bersatu akhirnya berhasrat melebarkan juga sayapnya ke Sabah, mungkin disebabkan untuk memenuhi hasrat bekas pemimpin-pemimpin UMNO yang sudah keluar parti itu - inilah masanya beliau harus menyatakan sokongan lebih kuat dan lantang agar penyerahan kuasa Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim tidak harus lagi dilengah-lengahkan.

Dengan Anwar menjadi Perdana Menteri dan bukan lagi Tun Mahathir, tidak akan timbul lagi apa-apa isu berkaitan perlunya Bersatu dikembangkan ke Sabah atau tidak.

Apabila Anwar yang menjadi Perdana Menteri juga, bekas pemimpin-pemimpin UMNO yang keluar parti itu pun tentunya tidak bernafsu lagi terhadap Bersatu.

Titik. Selesai masalah bila Anwar jadi Perdana Menteri. Warisan selamat dan Pakatan Harapan juga terus mantap. (ShahbudinHusin 07/01/2019).


Proyek “Cinaisasi” Berlanjut, Agama Islam Disorot Undang-undang 
Senin, 7 Januari 2019 18:45


KIBLAT.NET, Beijing – Cina telah mengesahkan undang-undang baru yang berupaya untuk mensinitisikan Islam dalam lima tahun ke depan. Sinisisasi atau bisa disebut Cinaisasi adalah pengubahan karakter atau modifikasi oleh budaya Cina.

Surat kabar Global Times, melaporkan bahwa setelah pertemuan dengan perwakilan dari delapan organisasi Islam, pejabat pemerintah menyetujui untuk mengatur Islam agar kompatibel dengan sosialisme dan menerapkan langkah-langkah untuk mendikteisasi agama.

Laporan pada Sabtu (05/01/2019) itu tidak memberikan rincian lebih lanjut atau nama-nama organisasi yang menyetujui keputusan tersebut.

Cina telah memulai proyek yang agresif dalam beberapa tahun terakhir dengan kelompok-kelompok agama di bawah Presiden Cina Xi Jinping, pemimpin Cina paling kuat sejak Mao Zedong.
Foto: Bendera Cina
Praktik Islam telah dilarang di beberapa bagian Cina. Orang-orang yang shalat, puasa, menumbuhkan jenggot atau mengenakan jilbab menghadapi ancaman penangkapan.
Menurut PBB, lebih dari satu juta Muslim Uighur diperkirakan ditahan di kamp-kamp interniran di mana mereka dipaksa untuk mencela agama dan berjanji setia kepada Partai Komunis yang berkuasa.

Kelompok-kelompok HAM menyebut Cina terlibat dalam kampanye pembersihan etnis. Pada Agustus, editorial Washington Post mengatakan dunia “tidak bisa mengabaikan” kampanye melawan Muslim.

Menurut kantor berita Associated Press, bulan sabit dan kubah Islam telah dilucuti dari masjid. Sekolah-sekolah agama dan kelas-kelas Arab telah dilarang dan anak-anak dilarang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan.


Cina telah menolak kritik tersebut, dengan berdalih melindungi agama dan budaya minoritasnya.

Namun, dalam sepekan terakhir saja, pihak berwenang di provinsi Yunnan China, yang berbatasan dengan Mynamar, telah menutup tiga masjid yang didirikan oleh minoritas etnis Muslim Hui yang terpinggirkan.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi

BERITA TERKAIT
Beware of rentier culture, Anwar tells Pakatan leadership
Published 35 minutes ago on 07 January 2019 BY BOO SU-LYN
Datuk Seri Anwar Ibrahim speaks to the reporters at Parliament December 6, 2018. — Picture by Mukhriz Hazim
Datuk Seri Anwar Ibrahim speaks to the reporters at Parliament December 6, 2018. — Picture by Mukhriz Hazim

KUALA LUMPUR, Jan 7 — PKR leader Datuk Seri Anwar Ibrahim cautioned Pakatan Harapan against “rentier culture”, amid reports of political patronage hitting the new government.

Anwar stressed that formidable challenges lay ahead for PH that would require cooperation within the coalition comprising PKR, DAP, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), and Parti Amanah Negara.

“We recognise there are forces which would like to see us fail,” Anwar said in a statement.

“I urge the leadership to be on guard against these forces that would prefer to see a resurgence of rentier culture and their attempts at hoarding [the] nation’s wealth at the expense of social justice and the welfare of the people.”

Beware the batu api. And those who seek to advance personal gain at the expense of our country.

PPBM member Wan Saiful Wan Jan, who is also the National Higher Education Fund Corporation (PTPTN) chairman, claimed earlier today that he was instructed to withdraw a police report alleging forgery of claims documents involving thousands of ringgit at the office of the party’s Perlis chapter.
Last week, it was reported that a supplier had allegedly demanded kickbacks from the use of a parliamentary allocation from Muar MP Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, who is PPBM’s youth leader, for Chinese vernacular schools in the district.
But the Muar district office claimed it was a misunderstanding and said the alleged 30 per cent commission sought was a profit margin, not a kickback.
Anwar also reiterated today that there were no issues between him and Tun Dr Mahathir Mohamad on the issue of his succession as prime minister.
“We have agreed on the process and succession plan and this matter is also resolved within Pakatan Harapan,” said Anwar.

“After my meeting with Dr Mahathir on Wednesday, I restated my consistent position that he be given the space and support to lead the government.”
https://www.malaymail.com/s/1709996/beware-of-rentier-culture-anwar-tells-pakatan-leadership

Tiada ulasan: